Skip to main content

Arbeten vid Skvaltan

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Där bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan anlägger vi ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för till exempel arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och de anslutande spårtunnlarna. Arbetet med arbetsområdet och arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår arbete med att göra i ordning ytan där arbetsområdet ska ligga. Bland annat bygger vi en arbetsväg från trafikplats Skvaltan fram till den kommande arbetstunneln och en tillfällig gång- och cykelbro.

Området kommer att hägnas in med staket och byggplank, både för att minska störningar och öka säkerheten.

Arbetstider
Från och med 12 dec kommer vi att arbeta även på lördagar mellan kl.09–17 med tillstånd från Nacka kommun.

Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Arbetet får låta mer under dagtid kl.07-19, helgfria vardagar.
Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Här kan du läsa mer om hur du kan påverkas under byggtiden.

Sprängningar pågår
Från och med den 18 januari kommer vi inte ha fasta tider för sprängningarna, utan kan spränga mellan kl. 07-22 alla dagar i veckan. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.

De inledande sprängningarna görs för att jämna till marken och för att bygga arbetsvägen fram till tunnelmynningen. Därefter börjar sprängningar för att skapa en tunnelmynning, innan vi kan borra och spränga ut arbetstunneln. 

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Innan vi har kommit in en bit in i berget kommer trafik på näraliggande vägar att stoppas i max. 10 minuter vid varje sprängtillfälle. Beroende på var inom arbetsområdet sprängningar sker kommer Värmdöleden i höjd med trafikplats Skvaltan att påverkas helt eller delvis. Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
​Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2021-01-18