Skip to main content

Arbeten vid Skvaltan

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Där bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. 

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Nacka.  


Från Skönviksvägen och bort mot trafikplats Skvaltan anlägger vi ett arbetsområde som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Arbetsområdet kommer att användas under hela tunnelbanans byggtid för till exempel arbetsbodar och uppställning av maskiner och material.

Vid arbetsområdet bygger vi den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka och de anslutande spårtunnlarna. Arbetet med arbetsområdet och arbetstunneln utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Arbetet på platsen
Nu pågår bergborrning och sprängningar för arbetstunneln. Bergborrningarna görs för att täta och förstärka berget. Vi borrar även borrhål som fylls med sprängmedel inför varje sprängning. Efter sprängningarna lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. De olika arbetsmomenten med borrning, sprängning och utlastning varvas längs med hela tunnelns sträckning. Transporter och utlastning av bergmassor görs främst på kvällar och nätter på grund av restriktioner för tunga transporter på dagtid. 

Arbetstider
Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl.07–22 och på lördagar kl.09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan kl.07–22. Vi planerar inte att spränga på söndagar men det kan komma att ske vid behov. 

Hur mycket får arbetet låta?

Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Arbetet får låta mer under dagtid kl.07-19, helgfria vardagar.
Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Här kan du läsa mer om hur du kan påverkas under byggtiden.

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler:

Före sprängning: flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: en lång signal ______

Vi kommer att göra tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet i samband med sprängningarna. Det kan ändå vara bra att känna till att sprängsignalerna innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna.

Det är även möjligt att få sprängvarning via SMS.

Påverkan på trafiken
Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Tidplan
​Byggtiden för arbetstunneln uppskattas till 1,5–2 år. Därefter kommer vi att fortsätta bygga spårtunnlar och station Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Informationen uppdaterad 2021-02-03