Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel. Tunnelbanan kommer sedan att anslutas till befintligt spår norr om station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  


 

Arbeten vid Sockenplan

Aktuella arbeten
Vi har grävt infiltrationsbrunnar vid Sockenvägen, Dagövägen, Enskedevägen och Sockenvägen. Brunnarna förses med el genom temporära elmaster. Under våren grävs elledningarna ned i marken och masterna tas bort.

Januari - Vi startar bullrande arbeten med bland annat jordschakt inför kommande arbeten med spontning. Inom arbetsområdet ska vi sätta en stödkonstruktion i stål för att säkra upp marken när vi sen ska gräva en stor grop där. Arbetet kallas spontning och är ett ljudalstrande arbete som sker genom att stödkonstruktionen borras eller vibreras ned i marken. Vilken metod som används beror bland annat på markens egenskaper och sammansättning. Arbetet kan komma att höras och påverka närområdet. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över både dagar och veckor. När spontningen är klar fortsätter vi med jordschaktarbeten inom området. Transporter med lastbil kommer ske under arbetstid. Arbetet kommer att pågå under våren. 

Vi arbetar helgfri vardag kl 07-19. Andra icke störande arbeten kan ske fram till kl 22.

Under våren kommer vi även att utföra markarbeten, bergschakt och tätning av berg för att säkra upp grundvattennivåerna.

Läs mer här: Störningsinfo.

Arbetstider
Vilka tider vi arbetar styrs av
 riktvärden för olika typer av buller. Arbetet får låta mer under dagtid kl.07-19, helgfria vardagar. Övriga tider på dygnet och på helger har vi andra riktvärden som innebär att arbetet inte får låta lika mycket. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan utom söndagar, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter.

Fastighetsägarens ansvar
Under byggtiden kommer vi utföra arbeten med jord- och bergschakt, spontning, tunneldrivning, vägbyggnation mm. Vissa arbeten genererar s k stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luften, t ex ljud från lastning och transporter. När vi utför sprängningar eller andra vibrationsalstrande arbeten uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. 
Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Information
På denna sida beskriver vi vad som sker i området. Sidan är vår huvudsakliga informationskälla och uppdateras regelbundet med aktuella arbeten. När vi utför något särskilt arbetsmoment som kräver extra information, skickar vi sms till de som berörs i närområdet. 

Nyhetsbrev som delas ut till närområdet sträckan Gullmarsplan-Sockenplan Nyhetsbrev Soderort 2020 december 

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till
 kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-01-11