Skip to main content

Arbeten vid Sockenplan

Vid Sockenplan, nära Enskede gårds gymnasium, ska vi bygga en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. Söderut ansluts det nya spåret till befintligt spår vid station Sockenplan. Det gula området på bilden är vår arbetsplats och sträcker sig mellan Palmfeltsvägen, Enskede gårds gymnasium och Enskedevägen.  

Tyck till om utbyggnaden

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning. 
Här hittar du undersökningen för Blå linje till Söderort.  


Arbeten vid Sockenplan


Aktuellt i området
Nu pågår ljudalstrande arbeten, vi utför spontning och borrning i berg. Spont är en stödkonstruktion i stål som sätts upp inanför arbetsområdet för att säkra upp marken innan vi börjar gräva en grop där. Sponten borras eller vibreras ned i marken. Vilken metod som används beror bland annat på markens egenskaper och sammansättning. Arbetet kan komma att höras och påverka närområdet. Ljudnivåerna är dock inte konstanta utan varierar över både dagar och veckor. Vi behöver förhållas oss till vissa bullervärden och mäter vid olika punkter hur mycket arbetet låter. Vi arbetar med spont och bergborrning utmed stora delar av etableringen.
 

Under sommaren (preliminärt) inleds ytsprängning för den kommande betongtunneln. Tunneln ansluter sydost om gymnasiet till en bergtunnel (spårtunnel) som fortsätter mot den nya stationen Slakthusområdet.

Passage gymnasiet
Passagen längs gymnasiet är nu avstängd. Hänvisningsskyltar sitter uppe. Passagen kommer vara avstängd under våren.


Arbetstider
Vi arbetar helgfri vardag kl.07-19. Arbeten kan ske fram till kl 22. Vilka tider vi arbetar styrs av riktvärden för olika typer av buller. Det innebär att vi kommer att arbeta dygnet runt, alla dagar i veckan utom söndagar, men med olika arbetsmoment. Vi gör regelbundna bullermätningar för att kontrollera hur mycket arbetet låter. Bullervärdena är olika för bostäder och lokaler, t ex skolor. Värdena varierar även för inom- och utomhus och luft- eller stomljud. Läs mer i våra
bullervillkor.

Störningar
Under byggtiden kommer vi arbeta med med olika moment som kan påverka närområdet. Vissa arbeten genererar så kallade stomljud som är svåra att dämpa. Andra ljud kommer från luft, t ex ljud från transporter och lastning. När vi spränger eller spontar uppstår vibrationer som kan kännas i ditt hem. Oftast uppfattas dessa mest för den som befinner sig i fastigheten. Skador på hus uppkommer sällan. Vi mäter regelbundet hur stor påverkan våra arbeten har. Läs mer
här om hur vi påverkar närområdet.

Fastighetsägarens ansvar
När vi utför sprängningar eller andra vibrationsalstrande arbeten uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Se filmen om hur vi bygger tunnelbanan och vilka störningar som kan uppstå.

Informationsmöte 26 maj
Välkommen till ett digitalt informationsmöte onsdag 26 maj kl 18. Vi berättar om våra kommande arbeten och hur du i närområdet kan komma påverkas. Mötet är öppet för alla och du deltar via en länk som syns här på webben strax innan mötet börjar. Ingen föranmälan krävs.

Ställ gärna din fråga i förväg via den här länken. Du skriver anonymt.

Missar du mötet kan du lyssna på det i efterhand via en länk på denna sida.

Läs våra nyhetsbrev som delas ut till närområdet för sträckan Gullmarsplan-Sockenplan 2 gånger per år. Nästa nyhetsbrev kommer under maj.

December 2020

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Sidan uppdaterad 2021-05-10