Skip to main content

Arbeten vid Sundstabacken

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.


Klicka på kartan för att se den (inklusive teckenförklaring) i ett större format. 

Vid Sundstabacken bygger vi en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal där vi bygger en ny uppgång. Det inhägnade området vid Sundstabacken utgör vår arbetsplats. Arbeten med arbetstunneln kommer pågå 1,5-2 år. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Aktuella arbeten
Vi arbetar nu för fullt med att spränga ut arbetstunneln vid Sundstabacken. Våra arbeten hörs just nu i ganska stor utsträckning. Ju längre in i berget vi kommer, desto mer avtar ljudet. Vi har nu kommit cirka 90 meter in i berget och har börjat svänga av mot Mårtensdal. Efter sprängning lastas utsprängda bergmassor på lastbilar som körs ut från arbetsområdet. Sprängningarna orsakar höga ljud och vibrationer och kan både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten eller en bit ifrån. Vi kontrollerar hela tiden hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader. Våra arbeten kan även höras när vi borrar och knackar i berget och när vi kör maskiner och transporterar bort bergmassor. Vi arbetar oss in i berget  med 5-10 meter/vecka. 


Läs mer om vad de olika momenten innebär här.

Sprängning kan förekomma lördagar.

Avisering vid sprängning
Vi spränger flera gånger om dagen och har inga fasta sprängtider. Varje sprängning föregås av flera korta signaler följd av en lång signal. I samband med sprängningarna görs tillfälliga avspärrningar runt arbetsområdet.
Intresserade kan få sprängvarning via SMS. Vi skickar då ett sms 30 minuter innan varje sprängning. Anmälan görs via länken.

Vad kan du göra själv?
När vi utför sprängningar uppstår vibrationer som kan få föremål att flytta sig och ramla ned. Se över din bostad/lokal så att lösa föremål inte riskerar att falla ned. Gå även igenom föremål på väggar och tak såsom tavlor, speglar, lampor och hyllor. Kontrollera att de är monterade med ändamålsenliga krokar eller fästanordningar. Tavlor och speglar som har hängt uppe under en lång tid kan ha utslitna eller sköra upphängningssnören. Om du har vitrinskåp finns det en risk att glasen vandrar. Du kan ställa dem på något som hindrar det, exempelvis gummiunderlägg. 

Du har själv ett ansvar att säkra så att dina föremål inte skadas. Om du är osäker på om något sitter säkert, föreslår vi att du ställer ner föremålet på golvet medan vi arbetar i närheten. 

Påverkan på trafik och närmiljö

Arbetsområdet omfattar en stor del av den grusade ytan men du kommer kunna gå och cykla förbi våra arbetsområden under hela byggtiden.

Dagar och tider
Dagtid 7-19, vid behov natt kl 21-05 samt lördagar 7-19.

Sprängning kan förekomma till kl 22. Vi aviserar sprängning genom sms mellan kl 6.30-21.30.

Information via sms
När vi arbetar natt, helg eller t ex utför oplanerat arbete aviseras närområdet via sms. För den här typen av sms hittar systemet automatiskt alla telefonnummer i det aktuella området. Fasta telefoner blir uppringda med ett röstmeddelande. Kontantkorts- eller företagsnummer som inte är knutna till en adress i det aktuella området behöver registreras för att få denna typ av informations-sms. I samma länk går det bra att avregistrera sig om man inte önskar fler sms eller anmäla sig för spräng-sms.

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns kontaktinformation till kundtjänst. De har öppet dygnet runt, året runt.

Stocholm Vatten och Avfall ska bygga en avloppstunnel och etablerar sig snart i området. Här finns mer information deras tidplan.


Sidan uppdaterad 2020-10-19