Hagastaden

Våra arbeten i Hagastaden

Station Hagastaden

Från ett arbetsområde vid Norra Stationsgatan har vi sprängt ut en arbetstunnel som leder fram till den framtida stationen Hagastaden.
Nu sprängs spårtunnlar, plattformsutrymmen och biljetthallar ut för stationen ut 20 meter under markytan.

Utsprängda bergmassor tas ut via arbetstunneln och körs bort från arbetsområdet till en mottagningsanläggning. Arbetet med stationen utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm .

Arbetsområden i Hagastaden.
Bilden visar arbetsområden för Hagastadens spårtunnlar och stationsutrymmen. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Arbetstider

Arbetstiderna anpassas efter de bullervillkor som finns. Arbetstider för moment under jord som låter mycket, som borrning och sprängning, är helgfria vardagar klockan 07-22 samt lördagar kl 07-19. Övriga tider på dygnet sker arbeten som låter mindre. 

Sprängningar kan ske måndag – fredag klockan, 07.05, 09.00, 10.50, 14.00, 18.00 och 21.50. Lördagar kan sprängningar ske klockan 09.00,10.50, 14.00 och 18.00. Hur ofta vi spränger kan variera från dag till dag.

Påverkan på området

Arbetet med att bygga entrén mot Karolinska Institutet påverkar trafiken på Solnavägen för bil-, cykel- och gångtrafikanter. Arbetet kan periodvis orsaka buller när spont borras ned i marken. Markarbetena på Solnavägen beräknas pågå till och med sommaren 2024.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00