<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Alla arbetstunnlar i gång i Nacka

Nu är sprängningsarbeten igång för alla arbetstunnlar i Nacka
I veckan startade sprängningar på två platser i Sickla. Det är arbetet med arbetstunneln i Sickla och grundläggningsarbeten för Sickla stationshus som nu gått in i en ny fas. Det innebär att sprängningarna för samtliga arbetstunnlar i Nacka är igång. 

Publicerad 2020-08-14

I Sickla pågår två arbeten för Blå linje till Nacka. Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, byggs en av tre arbetstunnlar i Nacka. Vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan så småningom ska ligga. 

”Bra rutiner för avstängningar” 

Sprängningarna vid arbetstunneln var först ut och startade i tisdags förmiddag. Redan på tisdag eftermiddag var det dags för det kommande stationshuset. På båda platserna innebär arbetet avstängningar runt sprängningarna. 

– Eftersom vi har vägar, gång- och cykelvägar och resenärer på Tvärbanan och Saltsjöbanan så är sprängningarna en ganska stor apparat med många inblandade. Men vi har bra rutiner och har även övat på avstängningarna i förväg så vi är väl förberedda, säger Mikael Centing, Region Stockholms delprojektledare för Sickla. 

Mikael Centing, delprojektledare för Sickla

Mikael Centing, delprojektledare Sickla

Fasta sprängtider 

På båda platserna började man med mindre sprängningar som allt eftersom kommer att bli mer påtagliga i närområdet. Inledningsvis kommer alla sprängningar kopplade till arbetstunneln och stationshuset att ske på fasta tider.  

För stationshuset kommer det att vara fasta sprängtider så länge sprängningarna pågår men när arbetstunneln kommit en bit in i berget kommer sprängningarna där att ske vid olika tidpunkter. Information om arbetena och aktuella sprängtider uppdateras löpande på sidan Arbeten i Sickla

Sedan tidigare pågår sprängningar vid arbetstunnlarna Järla och Skönviksvägen. Atrium Ljungberg planerar att stationshuset ska stå klart 2024. Trafikstart för tunnelbanan är planerad till 2030.

2020-08-14