Skip to main content

Alla synpunkter sammanställda efter höstens samråd

hand fyller i blankett
Nu är alla synpunkter efter hösten samråd om tunnelbana till Nacka och söderort sammanställda i en rapport. I samrådsredogörelsen är synpunkterna grupperade och besvarade. Cirka 400 privatpersoner kom in med synpunkter, liksom många bostadsrättsföreningar och fastighetsägare längs med hela den nya sträckan. 

En viktig fråga för många är tillgängligheten till fastigheter under byggtiden. 


-    Det förstår jag att många påpekar, det påverkar ju i allra högsta grad vardagen i de områden där vi ska bygga. Att säkerställa att man alltid kan ta sig in och ut där man bor, att ambulanser kommer fram och att butikerna får sina leveranser är vårt ansvar, säger projektchef Martin Hellgren. 


Nu går arbetet inför byggstart vidare och planeringen blir hela tiden mer och mer detaljerad. Då ingår även att ännu mer noga se över sådant som exakt var arbetsområdena ska ligga och hur byggtrafiken ska ta sig in och ut, för att säkerställa framkomligheten.

Noggrann planering inför byggstart


Många som lämnat synpunkter har också frågor kring miljön i närområdet under byggtiden, synpunkter på var stationsentréerna och arbetstunnlarna ska ligga och oro för hur byggtrafiken ska anpassas till till exempel skolvägar.


-    Det kommer att märkas när vi bygger ut tunnelbanan, men det är genom allt det arbete vi gör nu, både med samråd och med noggrann planering och projektering, som vi kan göra byggtiden så bra som möjligt. Till exempel kan vi anpassa tider och vägar för att undvika byggtrafik vid skolor när alla barn kommer dit, säger Martin Hellgren. 

 

2019-01-29