Skip to main content

Andrapris i den stora infrastrukturtävlingen Be Inspired Awards

Be Inspired Awards
Det blev ett andrapris i kategorin ”Innovation in Rail and Transit” i 2016 års Be Inspired Awards. Tävlingen belönar innovation och kunnande i infrastrukturprojekt och det är vårt arbete med det som kallas BIM och 3D-modellering som belönats.

- Det här är väldigt hedrande, säger Martin Hellgren, projektchef för utbyggnaden till Nacka och söderort. Vi ska bygga en modern tunnelbana i en komplicerad miljö och för att lyckas beskriva hur det ska göras behöver vi använda teknik som ligger i framkant. Det känns verkligen motiverande att det arbete vi gör tillsammans med våra konsulter SWECO och Typsa redan nu uppmärksammats och prisbelönats.

Bättre förståelse med 3D

Bim betyder Building Information Modeling och är ett sätt att se allt man planerar att bygga i 3D. Det är en relativt ny metod, som underlättar arbetet. Fördelen är att det ger en bättre förståelse för både helheten och sammanhangen, man kan vrida och vända på det man granska. 

I modellen är det också möjligt att gå in i enskilda rum och titta runt hur det kommer att se ut när alla installationer är på plats. Det gör att man kan upptäcka konflikter som skulle vara svåra att se på en vanlig pappersritning.

2019-01-29