Skip to main content

Arbeten startar vid Arenastaden

Det gulmarkerade är arbetsområdet vid Dalvägen. Tunnelmynningen och en nätstation placeras vid den röda ringen.
Nu förbereds tunnelbanebygget i Arenastaden. En nätstation ska byggas vid Dalvägen och då behöver några träd tas ner.

- Vi tar bara ner de träd vi måste för att kunna genomföra bygget. Sex träd längs Dalvägen behöver lämna plats åt en nätstation så att vi har elförsörjning när vi börjar bygga arbetstunneln i sommar, säger Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.
Den nya slutstationen Arenastaden får två uppgångar, där den norra placeras vid Dalvägen intill Vasalundsparken. Delar av parken kommer att vara ett arbetsområde under bygget.   
- Den här platsen har vi valt eftersom det är det bästa läget för den arbetstunnel som behövs för att bygga station Arenastaden. Arbetstunneln används under hela byggtiden för att transportera både personal och maskiner och för att köra upp det berg som vi spränger ut. När tunnelbanan är färdig kommer parken att återställas och få tillbaka de kvalitéer den har nu, säger Hanna Nahlin. 

 

Region Stockholm har tillsammans med Solna stads stadsträdgårdsmästare, en arborist och en ekolog tittat på utformningen av arbetsområdet och hur man kan göra för att spara så många värdefulla träd som möjligt.
- Vi har identifierat ett antal skyddsvärda ekar som vi absolut vill bevara. Vi kommer till exempel att anpassa stängslet, så att vi går runt en stor ek som finns i mitten av parken. De träd som tas ner kommer att ersättas med nya träd när vi är klara, säger Hanna Nahlin.
Upphandlingen av en entreprenör är i slutfasen och byggstart är planerad till sommaren 2021. När tunnelbanan är färdigbyggd kommer arbetstunneln att fungera som servicetunnel.
Läs mer om de förberedande arbetena vid Dalvägen på denna sida.

2021-04-08