Skip to main content

Begränsad framkomlighet på Hauptvägen

Ett körfält på Hauptvägen kommer tillfälligt att stängas av när Region Stockholm gör ledningsomläggningar i området.  

Publicerad 2021-01-18

Med start vecka 3 kommer Region Stockholm att lägga nya ledningar som behövs för att ansluta el och vatten till nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden. Arbetet påverkar en kortare stäcka av Hauptvägen i anslutning till korsningen vid Fagersjövägen och ett körfält kommer tillfälligt att stängas av. Det inhägnade området och vilken sida av vägen som är avstängd kommer att variera under arbetets gång. 

Ledningsomläggningen är en del av de förberedande arbeten som görs för att tunnelbanedepån i Högdalen ska kunna byggas ut. Arbetet med ledningarna startar under vecka 3 och beräknas pågå till och med mars, vardagar mellan klockan 7:00 och 16:00.   

Klicka här för att läsa mer om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen

Klicka här för att läsa mer om utbyggnaden av Högdalsdepån 

 

2021-01-18