Skip to main content

Beslut om nya stationsnamn på gång

Skylt
Nu finns det ett förslag till beslut om vad alla de nya stationerna ska heta. De flesta behåller sina arbetsnamn, men på några platser blir det annorlunda.

Publicerad: 2018-10-10

Järfälla istället för Barkarby station, Nacka istället för Nacka centrum och så tillägget Södra för stationen i Hagalund. Där har du förslagen på nya stationsnamnen. De andra nya stationerna behåller sina arbetsnamn. 

Trafiknämnden fattar beslut den 10 april. Efter att det formella beslutet är fattat kommer namnen att uppdateras i till exempel kartor och här på webben.

– Det kommer att ske successivt. Det som kommer att finnas direkt är nya spårlinjekartor, men annat kommer att ta lite längre tid. Vi uppdaterar när vi ändå trycker nya broschyrer eller gör nya filmer, säger kommunikationschef Marianne Dunér.

Vill du läsa motiveringarna till varje stationsnamn? Här hittar du förslaget till beslut

2019-02-04