Skip to main content

Bojan berättar för barn om tunnelbanan

Barnboksfiguren Bojan ska få barn att känna nyfikenhet inför bygget av nya tunnelbanan. Johan Anderblad har skrivit och Filippa Widlund har illustrerat boken.
Barnboksfiguren Bojan berättar i en ny bok om tunnelbanebygget. Det ska få barn att känna nyfikenhet om de märker av sprängningar. 

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång och sprängningar, borrning och andra arbeten både hörs och känns i förskolor och skolor. För att även de minsta ska veta vad som händer och känna sig trygga delas nu boken ”Bojan och tunnelbanan” ut i alla områden som berörs. 

Barn på alla förskolor i närheten av våra byggområden får ett eget exemplar av boken. Den delas också ut till vårdcentraler och tandläkare, som kan ha den i sina väntrum.  

- Vi har alltid sett barn som en viktig grupp. Speciellt små barn tar till sig information på ett annat sätt än vuxna. Med boken kan vi skapa nyfikenhet och trygghet istället för att barn ska känna oro och rädsla, säger Loretto Leguisamo Norén, samordnare för omgivningspåverkan.  

Repetition är också viktigt.  Tidigare har stora byggprojekt besökt förskolor och skolor för att berätta om arbeten som hörs och stör. Istället för enstaka fysiska besök på förskolor kan en bok läsas många gånger. Förskolorna kan använda boken pedagogiskt och barnen kan också läsa den hemma. 

- Våra arbeten kommer att märkas under lång tid och kommer att påverka barn på många platser.  

Nytt sedan förra året är att barnkonventionen har blivit svensk lag. Nu finns det konkreta krav på att vi ska ha ett barnperspektiv när tunnelbanan byggs.   

Berättar om att arbeta i berg

Det är barnboksförfattaren och tv-profilen Johan Anderblad som skrivit ”Bojan och tunnelbanan”, och Filippa Widlund har illustrerat. Men boken började som en film. Barnfilmen ”Bygga tunnel” gjordes 2020 för att berätta för barn om tunnelbanebygget. 

- Jag var berättare i filmen ”Bygga tunnel” och fick mycket kunskap om hur man bygger tunnel. Filmen blev grymt uppskattad av både barn och vuxna. Borriggar, sprängsalvor och hur det går till att jobba i berg är något som alla är intresserade av, säger Johan Anderblad.  
 
Även personer i branschen såg och gillade filmen, och organisationen Svenska Bergteknikföreningen hade länge velat göra en barnbok för att sprida intresset för att jobba med berg.  

- Jag fick uppdraget att skriva en bok och föreslog då att vi skulle göra boken som en del i serien om Bojan, som redan är etablerad och uppskattad av barn och familjer. Alla Bojan-böckerna handlar om ett fordon, till exempel brandbil, polisbil och grävmaskin - så det här är ett perfekt sätt att berätta om både tunnelbanan och om tunnelbygge.  

Boken delas ut gratis i förskolor och skolor där nya tunnelbanans arbeten märks av. 

Se filmen ”Bygga tunnel”.  
Läs artikeln om barnfilmen "Bygga tunnel". 

2021-06-06