Skip to main content

Borrkärnor berättar om berget

Bergarten episyenit finns mellan stationerna Barkarby och Barkarbystaden.
I Barkarby är bergarten episyenit en utmaning för utbyggnaden av tunnelbanan. 
På kontoret i Veddesta ligger låda efter låda med meterlånga borrkärnor. 
- Episyenit är en speciell bergart, som är mer porös och svagare än andra. Den är i värsta fall som krossat berg, nästan som sand. Så vi har borrat ut de här hundra meter långa kärnorna för att kunna se exakt hur berget ser ut där tunnlarna ska gå, säger projektledare Peter Dahl. 
Tidigare provborrningar har visat att det är längs en 180 meter lång sträcka mellan stationerna Barkarby och Barkarbystaden som det finns episyenit. Nu ska analyser av borrkärnorna visa hur episyeniten ska hanteras bäst.
2021-04-27