Skip to main content

Byggstart för arbetstunneln i Hökarängen

Arbetet med att bygga en arbetstunnel intill Örbyleden i Hökarängen går in i ett nytt skede och snart kommer arbetet att märkas mer i området.  

Publicerad 2021-05-12 

De förberedande arbetena som startade under vintern när området gjordes i ordning har avslutats och sprängarbetet planeras att starta i mitten av juni.  

– Om man bor eller befinner sig i närheten av arbetsområdet kan man märka av buller och vibrationer när vi spränger och borrar. Det kan upplevas som obehagligt men är inte farligt. Ju längre in i tunneln vi kommer, desto mer kommer ljudet att avta, säger Cornelia Park, handläggare för omgivningspåverkan.  

Det kommer att ta cirka 1,5 år att spränga ut hela arbetstunneln. Innan sprängningarna sker borrarbeten ovan jord, som också kan höras och märkas.  

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån i södra Stockholm byggas ut. En uppställningshall under jord och en ny spårtunnel som ansluter depån och tunnelbanans Farstagren ingår i planerna.  

Vid Örbyleden i Hökarängen bygger Region Stockholm den arbetstunnel som behövs för att uppställningshallen och spårtunneln ska kunna byggas. Arbetstunneln kommer att användas för att transportera ned maskiner och personal under jord och transportera upp det berg som sprängts ut. 

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan


Karta över arbetsområdet intill Örbyleden.

Sprängtider och påverkan på trafiken 
Sprängningarna sker måndag-torsdag, som mest två gånger om dagen, klockan 10.00 och 14.00, och fredagar som mest en gång om dagen, klockan 10:00. Trafiken på Örbyleden kommer att stoppas i maximalt 10 minuter vid varje sprängtillfälle. 

När arbetet efter några månader rört sig en bit in i berget kommer trafikavstängningarna och de fasta sprängtiderna att upphöra. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal. 

Spränginformation per SMS 
Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans SMS-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna. 

Klicka här för att anmäla dig till spränginformation per SMS


När utbyggnaden av Högdalsdepån är klar kommer arbetstunneln att bli kvar och användas som servicetunnel. 

Klicka här för att läsa mer om var vi jobbar och aktuella arbetstider för utbyggd depå i Högdalen

 

2021-06-21