Skip to main content

Därför kan det lukta efter sprängning

Sprängning för arbetstunneln vid Londonviadukten
Therése Vestin, handläggare för miljöfarlig verksamhet, förklarar vad som kan lukta illa efter en sprängning och varför man inte behöver vara orolig för hälsan.
Publicerat 2021-08-25

En sprängning både låter och känns för de som bor eller arbetar nära, och ibland kan det också lukta, framför allt tidigt i byggfasen.

– När vi bygger arbetstunnlar har vi inte kommit så långt ner under jord och då syns spränggaserna som ett rökmoln. Spränggaserna blandas snabbt i luften och späds ut till låga halter, säger Therése Vestin.

Och vad är det för ämnen som luktar?

– Det är sprängmedlet, främst ammoniumnitrat, som detonerat och omvandlats till gaser och vattenånga. Personligen tycker jag att lukten påminner om fyrverkerier.

Therése Vestin, handläggare för miljöförlig verksamhet
Therése Vestin.

Kan det vara farligt?

– Nej, gaserna är så pass utspädda att de inte är skadliga för hälsan men lukten kan upplevas som obehaglig. Om man tycker det så kan man stänga fönster och dörrar i samband med sprängning.

Hur kommer det sig att det bara luktar ibland?

– Det beror på väder och vind. När det är vindstilla så känns lukten längre än när det blåser. När arbetet kommit lite längre under jord och tunnlarna blivit längre blir spränggaserna så pass utspädda att det inte luktar alls.

2021-08-26