Skip to main content

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

Riktvärdena är väl tilltagna. Även om du ser, känner och hör smällarna kan du vara lugn.

Först och främst är du upp till 100 gånger känsligare än ditt hus. Dessutom tål våra hus otroligt mycket mer än vad man kanske tror. Sprängningarna är så pass kontrollerade att till och med årstidernas temperatur- och fuktvariationer har större påverkan. 

Sen har vi det där med sättningar.

-  En sättning innebär att en del av huset sjunker ner. Men de flesta hus är grundlagda på berg och det skulle i så fall innebära att berggrunden skulle förflyttas – och det gör den inte, säger Thomas Dahlgren, specialist omgivningspåverkan och sprängteknik på nya tunnelbanan.

Thomas Dahlgren

Thomas Dahlgren, specialist omgivningspåverkan och sprängteknik på nya tunnelbanan

Om det skulle uppstå en sättning så är det inte på grund av vibrationer från sprängningarna. 

- Skulle ett hus sätta sig lär det bero på att man grävt bort sand eller jord nära huset. Om man då påverkat jorden som huset vilar på finns det så klart en risk för sättning. Men har du ett hus som står på berg så händer det inte, säger Thomas Dahlgren. 

- En sättning skulle också kunna orsakas av grundvattensänkning för en byggnad grundlagd på lera. Vi har dock omfattande kontroller av grundvattennivåer och har till och med möjlighet att fylla på mer vatten om det skulle krävas, så kallad infiltration. Även detta regleras i miljödomen för projektet, avslutar Thomas Dahlgren.

2021-04-12