Skip to main content

En gång- och cykelväg mellan Hökarängen och Högdalen stängs av

Nu stängs gång- och cykelvägen genom nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden av på grund av utbyggnaden av Högdalsdepån. 

Publicerad 2020-12-23 

Mellan Hökarängen och Högdalens industriområde går en gång- och cykelväg på Örbyledens södra sida som nu stängs av på grund av arbetet med utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Gående och cyklister i båda riktningar hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Örbyleden. En ny gång- och cykelväg i väst/sydlig riktning kommer att öppna i april 2021.

Klicka här för att öppna en större karta.

I området vid Örbyleden/Hauptvägen kommer en arbetstunnel byggas som behövs när depån ska byggas ut. Arbetet med utbyggnaden av depån beräknas ta fem år, och gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd under hela byggtiden.  

Klicka här för att läsa mer om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen.

Klicka hör för att läsa mer om hur det går till när vi stänger av och leder om trafiken.

2020-12-23