Skip to main content

"Ett höghus fast tvärtom"

Sofia
Arbetet med nya tunnelbanan kräver många nya lösningar. Inte minst för station Sofia – som blir en av världens djupaste.

Publicerad: 2019-04-25

När Blå linje förlängs från Kungsträdgården blir första stoppet Sofia på östra Södermalm. Tunnlarna ska gå i berg, raka vägen under Saltsjön.

Det är en av förklaringarna till att stationen hamnar så djupt som 100 meter under markytan.

– Under Saltsjön finns en svaghetszon i berget som vi måste ta oss under. Dessutom ligger Södermalm högt och sammantaget blir det så här djupt, säger Andreas Burghauser, projektchef för Blå linje till Södermalm.


Själva stationen, med plattformarna under jord och biljetthallen i Stigbergsparken 100 meter upp, kommer att byggas både underifrån och ovanifrån.

– Vi ska bygga ett väldigt stort schakt och sen fylla det med innehåll. Man kan jämföra med att bygga ett höghus – fast neråt istället för uppåt, säger Andreas Burghauser.

Andreas Burghauser

Den djupaste stationen i världen idag ligger 105,5 meter under markytan, i Ukrainas huvudstad Kiev. Men några ambitioner om att slå det rekordet finns inte från Region Stockholms sida.

– Vi bygger så djupt som vi behöver och har ett ansvar att hushålla med skattebetalarnas pengar. Att bygga djupast i världen är inte ett mål för oss, säger Andreas Burghauser.

Nya förutsättningar och krav
Den senaste stora utbyggnaden av tunnelbanan skedde för runt 40 år sedan, när Blå linje byggdes. Nu adderas ytterligare en årsring på Stockholms tunnelbanenät och den här gången finns nya regler, krav och byggmetoder.

På Station Sofia blir en nyhet att resenärerna får ta hissar istället för rulltrappor upp till gatunivån.

– Om plattformen man står på ligger 10 eller 100 meter under markytan är ju svårt att veta som resenär, men att ta hissen upp blir säkert en nyhet för många. Det blir åtta hissar med plats för 30 personer i varje, något liknande finns inte i tunnelbanan idag, säger Andreas Burghauser.

Hissturen kommer att ta cirka 30 sekunder, långt mycket snabbare än vad det skulle tagit med rulltrappor, och en snabbare transport upp till markytan än på flera av dagens stationer.

Djup


Det första som byggs av station Sofia är en arbetstunnel från markytan vid Londonviadukten, där maskiner, personal, byggmaterial och bergmassor ska transporteras under hela byggtiden.

Om alla nödvändiga tillstånd finns på plats inleds arbetet hösten 2019.

Lär mer om station Sofia

Så här bygger vi tunnelbana

 

2019-04-26