Skip to main content

Ett vägval som engagerar

Två sträckningar mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska fortsätta utredas. En via Liljeholmen och Årstaberg och en via Hornstull och Södersjukhuset. Jörgen Altin är huvudprojektledare.
Ska den gå via Södersjukhuset eller via Liljeholmen? Cirka 280 synpunkter kom in under det helt digitala samrådet om hur den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö ska dras.

Många synpunkter handlar om stationernas placering, var man vill se uppgångar och om valet mellan det östliga och det västliga alternativet.

Nu håller vi på att sammanställa alla synpunkter. Mitt intryck är att det är många som vill passa på att tycka till om vi ska välja att bygga via Liljeholmen eller Södermalm. Det är också en hel del åsikter om att lägga till nya stationer eller flytta på de vi föreslagit. Även var uppgångarna ska placeras är det många som tycker till om. Allt detta har vi nytta av i vår planering, säger huvudprojektledare Jörgen Altin.

Huvudfrågan i det här skedet är var tunnlarna ska dras i stora drag och vilka stationer som ska finnas med längs med vägen. De två huvudalternativen är väst via Liljeholmen och öst via Södermalm. 

Nu fortsätter arbetet med till exempel provborrningar, för att få fram så mycket teknisk och geologisk information som möjligt. Dessutom ska synpunkterna från både allmänhet och remissinstanser gås igenom noga. 

Detta leder sen till en samlad bedömning om vilket alternativ som vi kommer att förorda. Vi är klara runt årsskiftet och sen kommer politikerna att fatta beslut på vårt underlag, säger Jörgen Altin. 

Läs mer om de båda alternativen

På grund av pandemin var samrådet helt digitalt, utan traditionella öppna hus. Men intresserade personer kunde lyssna och ställa frågor under tre digitala samrådsmöten. Många ställde också frågor direkt i den dialogkarta som tagits fram speciellt till samrådet:

För att få in så mycket synpunkter och tankar som möjligt fick vi tänka nytt runt det här samrådet. Vår samrådsportal på webben, med dialogkartan, och våra digitala öppna hus har fungerat mycket bra. Det verkar inte alls ha påverkat mängden synpunkter som kommit in. När det är dags för nästa samråd sommaren 2022 hoppas jag så klart på några öppna hus med kaffe och möten med människor – men vi kommer att ta med oss en hel del av det här arbetssättet också, säger Jörgen Altin. 

Läs mer om att ordna samråd på nytt sätt

2021-07-06