Skip to main content

Stadsdelar förändras där tunnelbanan byggs ut

Nya tunnelbanan
82 000 nya bostäder ska byggas i närheten av tunnelbanans utbyggnad i Nacka, Järfälla, Solna och Stockholm. På flera platser växer helt nya stadsdelar fram.

Publicerad: 2018-11-06

I industriområdet Slakthusområdet söder om Gullmarsplan har rivningsarbetet börjat. Här ska det gamla livsmedelscentrumet ge plats åt bostäder, arbetsplatser, parker och torg.

Och i de centrala delarna av Nacka har markarbeten påbörjats för att ge plats åt Nya gatan. Ett i raden av projekten som ska göra Nacka till stad. 

Synkade tidplaner i Barkarby
Barkarby är ett annat exempel. Här omvandlas Veddesta industriområde och Barkarby gamla flygfält till stad med 18 000 bostäder, arbetsplatser, handel, skolor, sjukhus och kollektivtrafik. Samtidigt byggs tunnelbanans Blå linje ut med två stationer.

– Ju längre vi kommer med tunnelbanebygget, desto mer stad kommer det att vara runtomkring oss, säger Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby.

– Eftersom väldigt mycket byggs samtidigt ställer det höga krav på koordinering, säger Toni Chmielewski, projektchef för projekt Barkarbystaden på Järfälla kommun.

– Vi samarbetar på alla nivåer och har lagt ihop våra tidplaner för att se till att vi gör saker i rätt ordning. Alla som bygger måste se helheten och att allt hänger ihop. Flyttar vi till exempel en hiss några decimeter kan det få som följd att en gångbana eller något annat också behöver flyttas, säger Toni Chmielewski.


Barkarbystaden

Visionsbild på Barkarbystaden, med en av entréerna till tunnelbanan. Illustration: Tovatt 2018.


Mycket på liten yta i Hagastaden
I Hagastaden på gränsen mellan Solna och Stockholm byggs arbetsplatser, bostäder, parker och restauranger, med nybyggda Karolinska universitetssjukhuset som granne. Här får tunnelbanans Gula linje en station.

– Tunnelbanan betyder jättemycket för att folk ska välja att bo eller arbeta här, säger Eleonor Eklind Forslin, som är Stockholms stads projektchef för Hagastaden.

Framför allt är det dagliga samordningsfrågor som behöver hanteras när mycket byggs samtidigt på en liten yta.

– Det är trångt både ovan och under jord i Stockholm. I Hagastaden kommer vi att bygga nära tunnlar för både bilar och pendeltåg, nära bostäder och nära arbetsplatser med känslig verksamhet. Det kräver stor samordning med de andra projekten, säger Malin Harders.

­ – Vi måste lägga tid på att jobba tillsammans med samma vision och mot samma mål. Alla parter som bygger måste se sig som samhällsbyggare som bygger en stad tillsammans, säger Eleonor Eklind Forslin.

2019-02-04