Skip to main content

Få yttranden om Gula linjen

Illustration stationerna
Under sommaren har järnvägsplanen för Gul linje till Arenastaden varit utställd på så kallad granskning – det sista steget i planeringen av tunnelbanan.

Publicerad: 2018-09-07

Ett 30-tal yttranden har kommit in, varav majoriteten från remissinstanser. Även några fastighetsägare och enstaka privatpersoner har hört av sig.

– Det här är andra gången som järnvägsplanen granskas, eftersom vi gjorde en hel del ändringar efter förra granskningen. Det känns bra och jag tycker att det är rimligt att vi inte fått in fler synpunkter än så här, säger projektchef Malin Harders.

– Nu kommer vi att gå igenom synpunkterna och senare i höst bemöta dem i ett granskningsutlåtande.

Ytterligare några synpunkter kommer att komma in från remissinstanser som bett om lite längre tid.

Om ingen synpunkt medför någon ytterligare ändring i järnvägsplanen så är den klar att skicka vidare till länsstyrelsen. När de gett grönt ljus lämnas den till Trafikverket, som fastställer planen – när den vunnit laga kraft kan de stora tunnelarbetena starta. 

Vill du veta vad en järnvägsplan är?

2019-02-04