Skip to main content

Försiktigt arbete under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
Bygget av nya tunnelbanan till Arenastaden kräver ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Sprängningsarbetet anpassas till den känsliga verksamheten.

Publicerad 2021-02-16

Från Odenplan bygger nya tunnelbanan tunnlar till Arenastaden. Det kommer att innebära arbeten rakt under Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där många känsliga verksamheter och instrument finns.

- Vi har länge haft kontakt med olika enheter där. Vår utbyggnad samordnas med hela sjukhuset och institutet. Det är en omfattande planering som gör att vi kan minimera störningar från till exempel sprängningar, säger Loretto Leguisamo Norén, samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan.

Förberedelserna började redan när sjukhuset byggdes och sjukhuset har redan gjort en del åtgärder där känsliga instrument finns. Bland annat på röntgenavdelningen.

- Borrning ska inte vara ett problem annat än att det är ett störande ljud, men sprängningarna ger vibrationer. De kan vara ett problem vid ögonoperationer och laserbehandlingar som kräver precision. Det har vi stor respekt för och ägnar mycket planering åt.

Ett sätt att arbeta med det är fasta tider för alla sprängningar under hela tiden arbete sker under sjukhuset. Vibrationer mäts också hela tiden och vi vibrationsdämpar en del utrustning.

- I laboratorierna och salarna har vi dessutom installerat eller kommer installera ljud- och ljussignaler, som varnar före en sprängning. Redan nu börjar de märka arbetena från arbetstunneln under Norra stationsgatan, men vi har tid på oss att trimma in samspelet, säger Loretto Leguisamo Norén.

2021-02-16