Skip to main content

Fortsatt positiv inställning till nya tunnelbanan

Undersökning 2019
81 procent av de boende nära de nya linjerna och stationerna är positiva till utbyggnaden. Det visar en ny undersökning från Region Stockholm.

Publicerad 2020-02-04

Hela 78 procent av de närboende uppger att de har kännedom om utbyggnaden, jämfört med 76 procent 2018. Det är främst där tunnelbanan har börjat byggas som en ökning syns, som i Barkarby, där det under 2019 byggts arbetstunnlar, och i Söderort, där arbeten har utförts vid Gullmarsplan.

”Nu kan vi vara tydligare”
Totalt uppger också fler att de vet var de planerade stationerna kommer att placeras: 72 procent jämfört med 64 procent 2018. Fler än tidigare vet också när tunnelbanan ska börja byggas ut, även om andelen är relativt låg, 37 procent.

– Under planeringsskedet är det svårt att säga exakt när spaden sätts i backen. Vi behöver en mängd tillstånd för att kunna börja bygga. Det kan ta olika lång tid beroende på flera olika faktorer. Nu har vi de flesta tillstånden på plats och kan vara tydligare mot omvärlden när vi kommer börja bygga på olika platser, säger kommunikationschef Marianne Dunér.

Marianne Dunér

Många positiva men oro finns
Undersökningen visar att tunnelbanan är efterlängtad. 81 procent är positiva medan endast 6 procent är negativa, vilket ligger i linje med tidigare år.

Även oron inför byggtiden är i det närmaste oförändrad. 20 procent uppger att de känner oro inför att arbetena ska starta.

– I år börjar vi bygga på flera platser och behöver vara lyhörda mot omgivningen och den oro som finns. Människor som påverkas ska i god tid innan arbeten påbörjas känna till planerna och kunna planera sin vardag, avslutar Marianne Dunér.

Fakta om undersökningen:
Varje år genomför Region Stockholm en attitydundersökning mot de områden som kommer att beröras av de nya linjerna och stationerna.

Undersökningen är framför allt ett redskap för att ta reda på om kommunikationen når ut till rätt personer och har rätt innehåll. Totalt tillfrågas 1 800 personer som bor nära någon av de nya tunnelbanegrenarna eller depån i Högdalen. Under 2019 genomfördes undersökningen i december.

Läs hela attitydundersökningen

 

2020-02-21