Skip to main content

Fortsatt starkt stöd för utbyggnaden till Nacka och söderort

inställning
Nu är årets attitydundersökning om utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort klar. En stor majoritet av de närboende är positiva till utbyggnaden, på Södermalm är det hela 91 procent. Oron för byggtiden har samtidigt minskat kraftigt.

1156 personer telefonintervjuades i början av året, cirka 500 personer i Nacka och 200 i söderort, på Södermalm respektive i city. Sammanlagt är 85 procent positiva eller mycket positiva till utbyggnaden, 10 procent svarar varken eller och bara 5 procent säger att de är negativa. Allra mest gillar man tunnelbanan på Södermalm, där bara 1 procent är negativa.

Minskad oro för byggtiden

Samtidigt har oron för byggtiden minskat kraftigt sedan den förra undersökningen, mest på Södermalm. Totalt säger 71 procent att de känner sig trygga med utbyggnadsplanerna.

- Jag tror att många på Södermalm är nöjda med att vi har hittat ett bra läge för arbetstunneln till station Hammarby kanal, på Hammarby Fabriksväg i utkanten av Hammarby sjöstad, kommenterar avdelningschef Martin Hellgren.

- Vi kände under vinterns öppna hus att det finns ett stort förtroende för projektet, vilket den här undersökningen bekräftar.

Minskad oro inför byggtiden


2 av 3 känner till planerna väl

Nackaborna är de som säger att de känner till utbyggnaden bäst, 45 procent svarar väl eller mycket väl på den frågan. Men i hela undersökningen säger nästan var tredje att de inte känner till utbyggnadsplanerna väl.

- Framför allt under byggtiden är det viktigt att de som bor närmast verkligen får information om vad vi jobbar med. Det vi ser i undersökningen är att många vill ha möjligheten att få information via e-post, säger Marianne Dunér, kommunikationschef.

- Redan idag har vi ett digitalt nyhetsbrev för varje projekt som vi skickar ut ungefär en gång i månaden och det kommer att bli en allt viktigare kanal under byggtiden. 

Läs hela undersökningen.

Prenumerera på digitalt nyhetsbrev om utbyggnaden. 

2019-01-29