Skip to main content

God jul önskar vi på nya tunnelbanan!

God jul
2016 har varit ett händelserikt år med många viktiga steg mot byggstart.

Konstnärerna som ska vara med och utforma de nya stationerna har både utsetts och börjat jobba i år och det blev bestämt att den utbyggda depån hamnar i Högdalen.

Vi höll i 10 öppet hus med totalt runt 1000 besökare under höstens alla samråd. På samråden visade vi upp förändringarna efter vårens genomgång, som gjordes för att säkerställa att det vi ska bygga ryms inom avtal. Ett annat viktigt avtal, med Svenska kyrkan om byggtiden, har skrivits under och en ansökan om miljötillstånd har lämnats in till mark- och miljödomstolen.

Vi har provborrat, mätt grundvatten och undersökt markförhållanden. Rapporten om de 15 vrak som marinarkeologer hittade när de undersökte Saltsjöns botten inför våra provborrningar blev klar och i höstas hamnade tunnelbaneutbyggnaden i en Augustprisnominerad roman.

Vi har visat nya bilder på hur stationerna längs utbyggnaden till Nacka och söderort kan se ut, vunnit ett filmpris och gjort nya filmer. Här på webben har vi ökat antalet besökare från runt 4000 i månaden i början av året till över 12 000 i november! Tack för det – och fortsätt gärna att besöka oss under 2017 för senaste nytt om nya tunnelbanan.

God jul!

2019-01-29