Skip to main content

Grönt ljus för Blå linje

Nu har nya tunnelbanans största del, utbyggnaden från Kungsträdgården till Nacka och Söderort, fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2019-06-19

– Det är en mycket viktig milstolpe för oss. Det innebär att vi nu har tillstånd att börja bygga enligt de villkor som domstolen har beslutat, säger avdelningschef Martin Hellgren.

Villkoren i domen handlar till exempel om buller och grundvattenpåverkan. 

– Vi kommer att gå igenom villkoren noggrant och analysera vad det innebär för oss när vi ska bygga, säger Martin Hellgren.

Domen kom med så kallad verkställighet, vilket innebär att den gäller direkt och att det går att börja bygga även om domen överklagas. 

Förutom miljötillstånd krävs även en fastställd järnvägsplan innan de stora arbetena kan börja. Den väntas från Trafikverket efter sommaren. 

Hela domen finns att läsa på under Beslut och handlingar (i boxen Miljöprövning 2017) eller sammanfattad i ett pressmeddelande på domstolens hemsida.

2019-06-20