Skip to main content

Grön finansiering av depån

Gröna obligationer är ett sätt för landstinget att låna pengar till bättre villkor till investeringar som också är positiva för miljön. Nu är det klart att utbyggnaden av depån i Högdalen blir ett av de projekt där gröna obligationer bidrar till finansieringen.

Hållbarhet genomsyrar hela planeringen av tunnelbanans utbyggnad, med allt från klimatkalkyler där klimatpåverkan från de nya stationerna följs upp redan på planeringsstadiet till arbetet med att få bra betyg i hållbarhetssystemet CEEQUAL (se faktaruta).

- Vi har ett tydligt hållbarhetstänk i allt vi gör, det känns väldigt uppmuntrande i det fortsatta arbetet att det dessutom lönar sig ekonomiskt för landstinget, säger Stefan Persson, planeringschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Bygga ut istället för nytt

För depåutbyggnaden märks hållbarhetstänket inte minst i valet att utveckla en befintlig depå istället för att bygga en helt ny.

- Vi kan utnyttja mark som redan är avsedd för industriverksamhet och anslutningsspåret under jord till Gröna linjen ger en flexibel lösning och samtidigt minsta möjliga påverkan på miljö och boende. Det blir också billigare att utveckla befintligt, jämfört med att bygga nytt, säger Camilla Alström, tf projektchef.

Bättre ränta

Den gröna obligationen har en löptid på 5 år. Resultatet blev en fast ränta på drygt 0,4 procent, uppskattningsvis 3-5 punkter under den vanliga kommunräntan.

Läs mer om gröna obligationer och om de andra projekten inom landstinget som ska finansieras på det sättet. 

Detta är CEEQUAL:

CEEQUAL är ett certifieringssystem för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor. 
Ett stort antal frågor om allt från markanvändning och vattenpåverkan till interna miljöledningssystem besvaras med bevisande dokumentation som sedan granskas av en oberoende part. 

 

2019-01-29