Skip to main content

Gula linjens ansökan om miljötillstånd inlämnad

I februari fick mark- och miljödomstolen i Nacka in Gula linjens ansökan om miljötillstånd.

Domstolen ska pröva den bortledning av grundvattnet som alltid behöver göras när man bygger bergtunnlar. Men viktigare för de flesta som bor i närheten av utbyggnaderna är att domstolen också sätter villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa.

- Vi föreslår villkor som i första hand baserar sig på Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Men liksom andra stora projekt som spränger i berg så kan vi inte bygga ut tunnelbanan utan att överskrida de värdena, säger Kalle Persson som är ansvarig för alla nya tunnelbanans miljödomsansökningar.

-  Därför vill vi ha möjlighet att störa mer ovan jord på vardagar 7-19 och under jord – alltså med borrningar och sprängningar – på vardagar mellan 7 och 22. 

Så märks byggtiden

Du kan läsa mer om hur byggtiden påverkar omgivningen under fliken Byggtiden här på webben.

I december lämnades även ansökan för tunnelbanan till Barkarby in. Den har nu kungjorts av mark- och miljödomstolen i Nacka och förhandling är planerad till månadsskiftet september-oktober i år.

Alla handlingar som hör till miljödomsansökningarna hittar du under Beslut och handlingar på respektive projektsida, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby

2019-01-29