Skip to main content

Hållbar utbyggnad av tunnelbanan

Från arbetstunneln vid Londonviadukten transporteras bergmassor bort så kort sträcka som möjligt. I Barkarby ska ett ventilationstorn erbjuda häckningsplatser för fåglar.
Fler och fler delar av utbyggnaden av nya tunnelbanan uppfyller höga krav på hållbarhet.  

Projektet i Barkarby fick högsta betyg 2020 och nu har planeringen av tunnelbanan till Arenastaden, Nacka, Södermalm och Söderort nått samma fina resultat. 

Hållbarhet har varit en viktig fråga från början. Tunnelbanan är ett hållbart transportsätt i sig, men den ska också byggas hållbart. 

Det som mäts är bland annat resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, miljögifter och social hållbarhet. Mätningen sker i certifieringsverktyget Ceequal, både i planeringsfasen och i byggfasen. 

- Krav på hållbarhet har funnits med från början utifrån bland annat Region Stockholms miljöprogram. De kraven ska våra projektörer och entreprenörer följa. Som en stor beställare är det viktigt att vi ställer krav. En av styrkorna med Ceequal är att det blir ett paraply för projektens hållbarhetsarbete, säger hållbarhetsstrateg Olivia Engstrand. 

- Arbetet med Ceequal gör att vi går längre än lagstiftningen kräver. Vi vill ständigt förbättra oss och som ett av de större infrastrukturprojekten i Sverige ska vi vara en föregångare i branschen. Konkret innebär det bland annat att klimatbelastningen ska minskas genom ständiga förbättringar. Ett annat mål är att det inte ska ske några allvarliga arbetsplatsolyckor.  

Mönster som upprepar sig 

Planeringsarbetet för utbyggnaden av Blå linjen till Barkarby fick sina höga betyg förra året och nu har planeringen av tunnelbanan till Arenastaden i Solna och arbeten i Nacka, Södermalm och Söderort fått samma höga betyg. 

- Det är ett mönster som upprepar sig och det är ett resultat av ett hårt och medvetet arbete med hållbarhetsfrågorna. Vi är ett stort infrastrukturprojekt som nu efter fem, sex år får de första kvittona på att vi tänker rätt. Vi har redan påverkat branschen genom att använda Ceequal, säger Olivia Engstrand. 

I Nacka, Södermalm och Söderort är hanteringen av bergmassor i fokus just nu. 

- Vi arbetar med att fördela bergmassor till olika mottagningsstationer för att undvika långa transporter. Genom att använda längre och tyngre lastbilar minskar också antalet transporter. Vi planerar också att transportera bergmassor med båt istället för lastbil från Blasieholmen, för att minska belastningen på innerstadsgatorna, säger avdelningschef Martin Hellgren. 

- Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela förvaltningen. Den riktigt stora utdelningen på investeringen kommer först när vi är färdiga och tågen börjar rulla. Tills dess gäller det att vi fortsätter att arbeta hållbart och gör vad vi kan för att minska påverkan från vårt byggande. 

 

Fakta

För att mäta hållbarhetsfrågorna används certifieringsverktyget Ceequal, som utfärdas av en brittisk organisation för byggnadsfrågor. Det är ett av de få system som kan mäta hållbarhetsarbete i ett anläggningsprojekt, alltså där man inte bara bygger byggnader. 

Detta har bedömts hittills och fått högsta betyg ur hållbarhetsaspekt: 

Hela projekteringen i Arenastaden och Barkarby samt bygget av arbetstunnlarna i Barkarby.  

Den tidiga projekteringen av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort.  

För Nacka, Södermalm och Söderort är det till exempel miljödomar, samråd och tillståndsprocesser. Nya tunnelbanan har också samarbetat med Järfälla kommun för att utsprängt berg ska kunna krossas nära tunnlarna. Det innebär minskade utsläpp. Ett ventilationstorn på Barkarbyfältet ska fungera som häckningsplats för fåglar och på taket till Barkarbystadens västra uppgång anläggs en äng som ska ta upp regnvatten och fungera som en biotop för insekter. 

2021-07-08