Skip to main content

Hållbart byggande av hållbart transportmedel

Sara Nottebohm-Kaiser, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm, och Adem Nyström, miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG, på miljörond vid arbetstunneln i Nacka.
Tunnelbanan är inte bara ett hållbart transportmedel – nya tunnelbanan byggs också på ett hållbart sätt. Regelbundet kontrolleras att arbetet har så lite påverkan som möjligt på både miljön, människor och klimatet.

– När vi bygger nya tunnelbanan vill vi minimera vår miljöpåverkan så långt det går. Därför håller vi hela tiden koll på våra arbeten genom att kontinuerligt följa upp, minimera och åtgärda störningar på människors hälsa och miljön. Det gör vi på en mängd olika sätt i samarbete med entreprenören.

Det är en kylig dag i februari och Sara Nottebohm-Kaiser är ute på arbetsområdet i Skvaltan, där bygget av arbetstunneln för Nacka station pågår. Hon går en miljörond tillsammans med Adem Nyström, miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG.

– Miljöronderna gör vi varannan vecka och veckorna däremellan har vi hållbarhetsmöten där vi följer upp hur arbetet går.

Se filmen från miljöronden:

Dämpar buller
Under ronden tittar de bland annat på hanteringen av vatten, avfall och kemikalier. En annan viktig del är buller och ljud. Vid infarten till arbetstunneln sitter en bullerdämpande gardin som stängs när det pågår högljudda arbeten i berget. När bergmassor körs ut hålls gardinen öppen så att den inte ska förstöras när bilarna passerar.

– Det är många boende runt vårt arbetsområde här i Skvaltan, och därför är det extra viktigt hur vi hanterar buller och höga ljud. Det som låter mest är när vi borrar i berget, skrotar (knackar loss lösa stenblock efter sprängning) eller lastar och transporterar.

Sara Nottebohm-Kaiser räknar upp fler viktiga delar av nya tunnelbanans hållbarhetsarbete: Miljöfarlig verksamhet, social hållbarhet, klimatpåverkan och resurseffektivisering.

Läs mer: Samarbetet nyckel för god arbetsmiljö

Påverkan på grundvattnet
Förutom att följa miljölagarna behöver man även ett tillstånd i en miljödom för att få utföra arbeten som påverkar grundvattnet.

– Ett kontrollprogram visar hur vi följer villkoren, hur vi minimerar miljöpåverkan och vad vi gör för att åtgärda eventuella brister.
En stor del handlar om att säkerställa att grundvattennivåerna inte sjunker för mycket och att vattnet som används vid byggarbetet renas.

Här på nytatunnelbanan.se hittar du alla beslut och handlingar under varje projekts sida.

2021-03-18