Skip to main content

Handlingarna klara – nu ansöker Nacka och söderort om miljötillstånd

Karl G persson
Nu har även den största delen av utbyggnaden, tunnelbanan till Nacka och söderort, lämnat in sin tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen i Nacka.

Ett miljötillstånd är nödvändigt för att få göra de bortledningar av grundvatten som alltid behövs när man bygger tunnlar. 
Men viktigare för de flesta som bor i närheten av där tunnelbanan ska byggas är att domstolen också sätter villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa.

- Vi föreslår villkor som i första hand baserar sig på Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Men vi kan inte bygga ut tunnelbanan utan att överskrida riktvärdena. Därför vill vi ha möjlighet att störa mer ovan jord på vardagar 7 till 19 och under jord – alltså med borrningar och sprängningar – på vardagar 7 till 22, säger Kalle Persson som är ansvarig för alla nya tunnelbanans miljödomsansökningar.

Där arbetena inte stör någon, till exempel under Saltsjön kan arbetet pågå dygnet runt.

Även om man har rätt att utföra störande arbeten de här tiderna, så har vi fortfarande ett ansvar för att vardagslivet ska fungera. Det kan innebära allt från att vi bekostar nya rutor som stänger ute ljud bättre till att i en del fall erbjuda ett annat boende en tid, berättar Kalle Persson.

Flera ansökningar redan hos domstolen

I början av februari lämnades Gula linjens ansökan in och i december förra året lämnades ansökan för tunnelbanan till Barkarby in. Den har kungjorts av mark- och miljödomstolen i Nacka och förhandling är planerad till månadsskiftet september–oktober i år. I höst planerar depåprojektet att lämna in sin ansökan.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med störningar under byggtiden? Du kan läsa om hur byggtiden påverkar omgivningen under fliken Byggtiden här på webben eller se en kort film om det på vår YouTube-kanal.

Här kan du läsa hela ansökan för tunnelbanan till Nacka och söderort.

2019-01-29