Skip to main content

Här börjar bygget av Barkarbys uppgångar

Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby, står vid arbetsområdet i Veddesta
I Veddesta pågår nu arbetet med det som ska bli en av station Barkarbys två uppgångar. Samtidigt som arbetet syns och hörs allt mer på markytan pågår även sprängningar underifrån, från plattformen.
Publicerat 2021-02-05

Nu har arbetet med spontning börjat för att det sedan ska gå att schakta och senare spränga fram det som blir rulltrappsschaktet.

–  Redan nu håller vi på att spränga oss upp nerifrån plattformsutrymmet och senare kommer vi att spränga ovanifrån för att skapa det som blir rulltrappsschaktet, säger Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby.

Klicka här och läs om plattformsutrymmet i Barkarby

Hon står på arbetsområdet i Veddesta och visar platsen där rulltrapporna kommer att gå ner från biljetthallen ner till plattformen via ett mellanplan.

Se filmen från arbetet i Veddesta:

Många arbeten samtidigt
Ljud hörs från arbetet med sponten som byggs för att senare under våren kunna påbörja schaktarbeten för uppgången. Men det låter även från andra bygg- och vägarbeten i området.

Här kan du läsa mer om spontning

–  I det här området, där Veddesta centrum låg tidigare, är det mycket arbeten som pågår samtidigt. Från oss är det just nu spontningen som låter och senare i vår kommer de som bor och rör sig i närheten att höra schaktnings- och sprängarbeten.

Byggstart för fler uppgångar
Vid Robothöjden, på Barkarby gamla flygfält, är arbetet också snart igång med de två uppgångarna till Barkarbystaden, den andra stationen som byggs längs sträckan Akalla - Barkarby. Där börjar man spontningsarbetet under februari och mars.

Klicka här för att läsa mer om aktuella arbeten i Barkarby.

2021-02-09