Skip to main content

Hundratals synpunkter om Nacka och söderort

Öppet hus
Nu har samrådet för tunnelbanan till Nacka och söderort avslutats. Drygt 200 synpunkter kom in och 500 personer besökte våra fyra Öppet hus under samrådsperioden.

Många betonar att de verkligen vill att vi ska bygga ut tunnelbanan, även om de samtidigt är oroliga för byggtiden. Det är speciellt från områdena runt Hammarby Kanal, Sofia, Järla och Sockenplan som många har hört av sig. 

-    Det är viktigt att vi får in alla de här synpunkterna nu, det är till stort hjälp i vårt fortsatta arbete med att planera byggtiden, säger projektchef Martin Hellgren. 

-    Vi har ju ett gemensamt intresse med de närboende att vi ska kunna genomföra utbyggnaden på bästa sätt. Något som känns roligt tycker jag är att så många av de som är oroliga för byggtiden ändå betonar att de verkligen vill att vi ska bygga ut tunnelbanan.

Motsatta synpunkter om byggtider

En del har också synpunkter på vilka tider på dygnet som störande arbeten får utföras – allt från endast vardagar 8-16 till ”Kör på med sprängningar i rask takt så att vi boende får det överstökat”.

Det är mark- och miljödomstolen som sätter villkor för störande arbeten. Du kan läsa mer om vad miljödomen reglerar och vilka villkor vi ansöker om i den här artikeln.

Hissar och stationsnamn engagerar

Station Sofia kommer bara att ha hissar och inga rulltrappor och stationerna vid Gullmarsplan och Nacka Centrum kommer att ha enbart hissar vid ena uppgången. En del synpunkter handlar om vikten av att hissarna ska kännas trygga och säkra och ha hög kapacitet. Du kan läsa om planerna för station Sofia i den här artikeln

Några synpunkter handlar om stationsnamnen Sofia och Nacka Centrum. Förslag på andra namn är till exempel Nacka Strand istället för Nacka Centrum och Ersta, Stigbergsgatan eller Stigbergsparken istället för Sofia. Andra tycker tvärtom: ”Vill också säga att namnet ”Station Sofia” är det självklara valet!”

Nu börjar arbetet med att sammanställa och besvara alla synpunkterna i en samrådsredogörelse. Under 2017 avslutas samrådsprocessen och den färdiga järnvägsplanen lämnas till Trafikverket för fastställelse. Även projektets ansökan om miljötillstånd ska lämnas in i vår, till mark- och miljödomstolen. 

2019-01-29