Skip to main content

Hus tål mer än många tror

Luppen används för att titta på sprickor som uppstått i hus.
Du hör hur det mullrar och känner att det darrar till under fötterna. Samtidigt hittar du en spricka i väggen som inte varit där tidigare. Att skadan uppkommit på grund av nya tunnelbanans arbete ett par kvarter bort är dock högst osannolikt.   

Publicerad 2021-03-23

I inledningen av Jurassic Park zoomas ett vattenglas in. Ett dovt muller hörs och ringarna på vattnet illustrerar att något väldigt farligt är på gång att hända.  

När nya tunnelbanan nu spränger ut tunnlar i hela Stockholm kan det också mullra. Det är även fullt möjligt att det blir ringar på vattnet hemma hos de som bor allra närmast sprängningarna.  

Däremot finns det ingen anledning till oro. Varken för dinosaurier eller för att ditt hus ska ta skada.

- Vi människor är programmerade till att uppfatta vibrationer i marken som något farligt, så att vi kan fly undan en jordbävning eller jordskred. Men däremot är det viktigt att ta folks oro på allvar, säger Michael Morge, akustiker på nya tunnelbanan.  

Michael Morge

Michael Morge.

Kroppen är känslig. Vi människor är till och med 100 gånger känsligare än ditt hus. Därför är det väldigt vanligt att känna oro när det skakar till i berget under ens fötter.  

- Men det är väldigt ovanligt att den typen av sprängningar som vi gör ger skador på bostadshus. Dessutom har vi ett riktvärde för våra sprängningar som ligger långt under vad ett hus tål, säger Arne Carlsson skadeutredare på nya tunnelbanan.  

Även om det inte är någon fara för ditt hus så kan det hända att vibrationer från sprängningarna kan påverka föremål i ditt hem. Här kan du läsa om hur du kan säkra ditt hem.

Så varför skriver människor och vittnar om sprickor? 

- Vi har stora fuktvariationer i vårt klimat. När det är kallt ute så sjunker fuktigheten. Husen torkar ut och sprickor kan framträda. Under våren och sommaren blir det återigen fuktigt och sprickorna går ihop, säger Arne Carlsson. 

Arne CarlssonLupp som används för att titta i sprickor.

Arne Carlsson använder en juvelerarlupp för att granska inrapporterade sprickor. 

Detektivarbete

Arne Carlsson rycker ofta ut för att titta på de skador som anmälts. Till sin hjälp har han en juvelerarlupp så att han kan granska sprickorna riktigt noggrant.  

- Om det till exempel har uppstått sprickor i en nyrenoverad bostad så är det förmodligen någon som försökt åtgärda problemet med lite spackel och målarfärg. Men förr eller senare kommer sprickorna tillbaka. Då tar jag fram luppen och är lite detektiv. När de får se att det ligger damm, spindlar och intorkad färg i sprickorna brukar folk inse att det är en gammal skada. 

2021-03-26