Skip to main content

Jättelokan tas bort med lie

Region Stockholm tar till särskilda åtgärder för att stoppa spridningen av den invasiva växten Jätteloka.

Publicerad 2020-06-18

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut för att kunna hantera fler tåg när tunnelbanesystemet blir större. Depån kommer bland annat utvidgas söderut med ett nytt spår – men när Stockholms stad inventerade området 2019 påträffades jättelokor på platsen. Jättelokan är en flockblommig växt som är listad som invasiv art av EU, och kräver därför särskild behandling.

När man gräver bort mark där jättelokan växer så behöver jorden hanteras varsamt för att växten inte ska sprida sig vidare. Jord från depåområdet kommer tas om hand och ingå i ett nationellt forskningsprojekt. Ett annat sätt att angripa jättelokan är att skära ned dem.

 Vi tar ned jättelokorna med lie innan de hinner gå upp i blom och sprida sina frön. Varje jätteloka kan ge upp till 50 000 frön och fröna kan överleva i jorden så länge som 10 år, berättar Sebastian Olsson som är trädgårdsmästare och arbetar med jättelokan på uppdrag av Region Stockholm.

Skadlig för natur och människor
Jättelokan som ofta blir 2-3 meter hög utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. De stora bladen skymmer solen för annan vegetation och jättelokan konkurrerar ofta ut växer i sin närhet. Jättelokan kan också vara skadlig för människor. Växtsaften innehåller nämligen furokumarin, ett ämne som när det reagerar med solljus kan irritera huden och lämna bestående ärr.

 Jättelokan är giftigt fototoxisk. Om man går igenom ett sådant här parti och är barbent så kan man få brännblåsor på huden. Växten har små spröt som bryts av och irriterar. Och är man känslig så blir det inte bra, säger Sebastian Olsson.

Arbetet med utbyggnaden av depån i Högdalen beräknas pågå under fem till sex års tid. Klicka här för att läsa mer om projektet och vilka arbeten som utförs just nu:

https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/depa-om

2020-06-18