Skip to main content

Klart med miljötillstånd

Tunnelbanan från Akalla till Barkarby har fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

- Det här är en milstolpe! Domstolen har gjort en bred prövning av projektet och kommit fram till att det följer miljöbalkens regler, säger projektchef Anna Nylén.

Domstolen har beslutat om ett antal villkor för verksamheten, för bland annat bullerstörningar och grundvattenpåverkan. Villkoren följer i stort sett förvaltningens förslag, men skärps på några punkter.

- Vi kommer att gå igenom domen noggrant och analysera vad det innebär för oss, säger Anna Nylén.

Förutom miljötillstånd krävs även en fastställd järnvägsplan innan de stora arbetena kan börja. Den väntas från Trafikverket under nästa år.

Hela domen finns att läsa under fliken Tunnelbana till Barkarby/Beslut och handlingar (i boxen Miljöprövning 2017) eller sammanfattad i ett pressmeddelande på domstolens hemsida.

 

2019-01-29