Skip to main content

Klartecken från regeringen – inga överklaganden godtas

Järnvägsplanen Malin
Tunnelbanan till Arenastaden kan byggas enligt den järnvägsplan som tagits fram. Det står klart sedan regeringen avslagit de överklaganden som kommit in. 

- Det här är ett fantastiskt besked! Och väldigt skönt att regeringen kunde ta det här beslutet så fort. Det innebär att vi slipper dyra kostnader för stillestånd, säger projektchef Malin Harders. 

I somras fastställde Trafikverket järnvägsplanen, men den överklagades till regeringen av en bostadsrättsförening i Vasastaden och en kyrka i Solna. På sitt torsdagsmöte den 10 december beslutade regeringen att avslå överklagandena. Regeringens beslut går inte att överklaga. 

Vill du veta mer om tunnelbanan till Arenastaden? 

 

Vad är en järnvägsplan? 

Järnvägsplanen beskriver vad som ska göras, var tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behöver tas i anspråk – både ovan och under jord. 

Järnvägsplanen har tagits fram under flera år av förvaltning för utbyggd tunnelbana. Den fastställdes av Trafikverket sommaren 2020 och nu har regeringen avslagit alla överklaganden.  

Miljödomen från Mark- och miljödomstolen har vunnit laga kraft, liksom de detaljplaner som behövs för att bygga tunnelbanan till Arenastaden. 

2020-12-14