Skip to main content

Koll på grundvattnet när depån byggs ut

Hökarängen och Högdalen får nya mätrör för grundvattennivåer när Region Stockholm bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen.  

Publicerad 2021-04-01 

(Bild: Borrmaskin som installerar grundvattenrör och Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten)

När man borrar och bygger tunnel under marken kan det läcka in vatten vilket i sin tur påverkar grundvattennivåerna i området. I det tillstånd som Region Stockholm fått av mark- och miljödomstolen finns strikta krav på grundvattennivåer som inte får underskridas, varken under byggtiden eller när den nya Högdalsdepån står färdig.  

Under de kommande veckorna installerar Region Stockholm nya mätrör för att hålla koll på grundvattennivåerna i områdena runt Högdalsdepån och det nya anslutningsspåret mellan depån och tunnelbanans Farstagren. Totalt kommer ungefär 18 nya mätrör att komplettera de rör som är utplacerade sedan tidigare.  

– Vi installerar nya rör för att få ännu bättre koll på grundvattennivåerna i området och kunna göra bra referensmätningar innan tunnelarbetet startar. Om vi under arbetet med tunneln upptäcker att vi har påverkat grundvattennivåerna kan vi tillföra nytt vatten med hjälp av så kallad infiltration så att det inte utvecklas några sättningar i omgivningen, säger Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten på utbyggd depå i Högdalen.  

När mätrören installeras borras först djupa hål i marken med hjälp av en borrmaskin, något som kan orsaka buller.  

– När vi är ute och jobbar kan det låta om våra maskiner, men att installera ett rör går fort och när de väl är på plats stör de inte omgivningen alls, säger Hanna Nordin von Platen.  

Läs mer: Nytt system för att följa grundvatten

Karta över platser där vi undersöker möjligheten att installera nya grundvattenrör. 

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

 

2021-04-01