Skip to main content

Ljuden från nya tunnelbanan mot vardagslivet

Motorcykel, barnlek, tomglas och jobb i tunnlar
Arbetet med nya tunnelbanan låter, vibrerar och stör. Men hur låter det jämfört med allt annat som bullrar i vardagen? 

Publicerad: 2021-04-28

Att mäta hur ljudet från arbetet med nya tunnelbanan påverkar vår vardag är lite knepigt. Hur långt från arbetsplatsen du bor men också hur känslig just du är, är två parametrar som måste tas med. Vilken typ av arbete och när det utförs spelar också roll. 

- Det är stor skillnad på hur man uppfattar ljud. Tänk dig om du är ute i en skog sent en sommarnatt eller om du står på en rastplats vid E4 mitt under rusningen. Då uppfattar du en exakt lika hög smäll helt olika. Alla förutsättningar påverkar och kan förändras över tid och därmed förändras hur mycket vi låter säger Michael Morge, akustiker på nya tunnelbanan. 

Men om vi ändå ger oss på att jämföra ljudet från arbetet med vardagliga situationer – hur högt låter egentligen livet runt omkring oss?  

Michael Morge ställer tre vardagliga scenarion mot olika typer arbeten som utförs i tunnlarna. 


Scenario 1. Hojen som varvar vs sprängning  

Förutsättningar

Avstånd till hojen: 40 m 

Avstånd till sprängningen: 40 m 

Annan viktig parameter: Flerbostadshus, bottenvåning, tegelfasad med gamla fönster, berggrundlagd. 

Det har just blivit vår. Gruset har börjat sopats bort och din granne har plockat fram sin motorcykel. Tändningen slås på och grannen låter hojen varva ut. Motorljudet ligger kvar en stund innan din granne rullar iväg.  

En sprängsalva har laddats med 1,2 ton sprängmedel. När laddningen detonerar kommer 100–200 kubikmeter berg att sprängas bort. 

Vad låter högst: Grannen med hojen eller sprängning?  

- Här jämför vi två olika typer av korta och höga ljud (det vi kallar maximala ljudnivåer): stomburet ljud och luftburet ljud. Ljud från sprängning letar sig in via stommen i huset (stomljud) medan motorcykelns ljud letar sig in via fasad och fönster (luftljud). Det som styr ljudnivån inomhus när grannen startar motorcykeln är bland annat fasadens ljuddämpande förmåga och hur mycket motorcykeln låter. Grannen kanske är motorfantast och har plockat bort ljuddämparen? Ljudnivån inomhus vid sprängning beror i stället på mängden sprängämnen som detonerar samtidigt och byggnadens grundläggning. 

- Om både motorcykeln och tunnelfronten är 40 m från byggnaden skulle jag uppskatta att ljudnivån från sprängningen är högre. Sprängningen orsakar också kännbara vibrationer, vilket gör att upplevelsen blir starkare. Men om huset skulle vara grundlagt på lera är det nog så att motorcykeln låter mest. 


Scenario 2: Barnen och grannen som tappar det vs borrning 

Förutsättningar 

Avstånd till borrningen: 40 m 

Typ av hus: Flerbostadshus, våning 2. 

Annan viktig parameter: Bjälklag mellan vardagsrum (det vill säga stor golvyta)  

Ditt barn har några kompisar över. Du står i köket och försöker hitta på en annan middag än pommes och korv. Det är helt enkelt inte lätt att dessutom ha koll på när ljudnivån på den intensiva leken får din granne att tappa tålamodet. Det ringer på dörren och du får en livlig utskällning på temat: nu får det vara bra.  

En bergborrmaskin borrar många hål, ibland flera hål samtidigt. Ett dovt, monotont och vibrerande ljud sprider sig genom berget och upp i ditt hus där du försöker jobba hemifrån.  

Vad låter högst: Barnen som leker så mycket att grannen tappar det, grannen som tappar det eller borrningen? 

- I det här scenariot pratar vi mer om ljud som pågår under längre tid, det vi kallar ekvivalenta ljudnivåer. Att barn springer, hoppar, klampar och dunsar på golvet är en orsak till många klagomål. Dunsar i golvet ger upphov till buller med mycket basljud och är ofta mer irriterande än höga skratt och skrik. Om det dessutom spelas musik på ett barnkalas så får störningen en annan karaktär. Svårt att sätta en siffra men säg runt 50–60 decibel 

- Grannen knackar på och höjer rösten för att överrösta sorlet i bakgrunden. Normal samtalston ligger kanske runt 60 decibel. Så din gode granne vill säkerligen prestera 70–75 för att budskapet ska gå fram.  

- Borrningsljudet kommer att vara lägre än både barnen och grannen, men borrljudet kommer ändå att vara hörbart. Borrljud låter på ett sätt som människor lätt uppfattar, även om ljudnivån är låg. Men borrljudet kommer ändå antagligen att uppfattas som mer störande, inte minst eftersom det kan pågå så länge. Det går att jämföra med hur det låter när en granne borrar i en betongvägg. Ljudet finns inte bara vid källan – borren – utan sprider sig i stommen och hörs överallt. 


Scenario 3. Glasbilen vs lastning av bergmassor 

Förutsättningar

Avstånd till lastningsområdet: 40 m 

Avstånd till glasåtervinningen: 40 m 

Annan viktig parameter: Ganska nytt hus, med putsade utfackningsväggar (en fasad av lättare konstruktion, vanligt i nyproducerade flerbostadshus). 

Du hör hur sopbilen bromsar in utanför ditt fönster. Redan nu vet du vad som ska hända och du blir en smula irriterad på dig själv för att du inte såg att glasåtervinngen var precis utanför ditt fönster när du slog till på lägenheten. Kranen på sopbilen lyfter upp kärlet fyllt med glas och låter det rinna ner bland annat glas.  

Stenen som sprängts ut måste lastas på lastbilar och forslas bort.  

Vad låter högst: Glas mot glas eller lastningen? 

- I det här scenariot jämför vi maximala ljudnivåer (höga, korta ljud) med luftburet ljud. Både lastning av glas från återvinningskärl och lastning av utsprängt berg från tunnlar kan höras på långa avstånd. Om vi tänker oss att schaktmassorna innehåller större stenar som släpps ner på ett tomt stålflak, så kommer den typen av lastning att låta mer än sopbilen som tömmer ett kärl med glas. Men när vår lastbil fått flaket halvfullt med blandade schaktmassor - stora och små stenar och jord - så kommer säkerligen glastömningen att låta mer. 

2021-04-29