Skip to main content

Mark är målet för Cecilia

Cecilia Åkerman
För att bygga tunnelbana behövs mark både under och ovan jord. Cecilia Åkerman är fastighetshandläggare och ser till att avtalen kommer på plats.

Publicerad: 2019-04-09

– Ingen mark ingen ny tunnelbana, kan man säga. Vi behöver mark både tillfälligt för arbetsområden och permanent för spårtunnlarna under jord. Som fastighetshandläggare ska jag se till så att vi har tillgång till all den mark som vi behöver, i rätt tid. 

Hur går det till?
– Vi beskriver vilken mark vi vill använda i järnvägsplanen, och när Trafikverket har godkänt den har vi tillgång till all mark som vi behöver tillfälligt. För den permanenta användningen ansöker vi om servitut hos lantmäteriet.

Vad gör du om dagarna?
– Det är både möten och skrivbordsjobb. Det som är speciellt med nya tunnelbanan är att på många platser där vi bygger förändras även stadsbebyggelsen. Då behöver vi och alla andra som ska bygga där komma överens om hur vi ska samsas om marken. Jag jobbar mycket med att skriva avtal som alla är nöjda med.

Hur lyckas man med det?
– Det blir mycket diskussioner så klart. Det är viktigt att ha förståelse för de andra parternas behov och inte bara nörda in på sina egna. Vi är 13 fastighetshandläggare på nya tunnelbanan och jag tror att alla är utbildade lantmätare, då har man bred kunskap om det juridiska kring fastigheter. Det har man också nytta av.

Varför behövs så många fastighetshandläggare?
– Nya tunnelbanan kommer att gå under väldigt tätbebyggda områden, så det är många detaljfrågor som behöver lösas. Dessutom krävs mycket samverkan med alla kommuner som bygger bostäder. Markfrågorna är aktuella under hela byggtiden, ända från planeringsstadiet fram tills vi lämnar tillbaka marken som vi använt tillfälligt. Det är vår skyldighet att inte ta mer mark än vad vi behöver. Vi har ett samhällsansvar och måste tänka på hur vi har hand om skattepengarna.

Läs mer om mark och fastighet.
 

2019-04-09