Skip to main content

Med barnens bästa för ögonen

Sjundeklassare i Eklidens skola ritar sina skolvägar.
Tunnelbanans utbyggnad till Nacka och söderort påverkar många barn som bor i närheten och åker tunnelbana. Barnens perspektiv är därför extra viktigt när projektet planeras. 

Hur ska vi bygga ut tunnelbanan så bra som möjligt för barn? För att göra det behöver vi samla in fakta. Var vistas barnen? Var ligger skolorna? Vad tycker de som arbetar med barn att projektet bör tänka på? Vad tycker barnen själva? Svaren på dessa frågor bildar en barnkonsekvensanalys. Den görs för alla barn och ungdomar som är under 18 år, det vill säga de som är för unga för att rösta men som ändå ska få göra sin röst hörd i samhällsutvecklingen.

- I arbetet med barnkonsekvensanalysen blir man påmind om vilket gigantiskt projekt detta är. Knappt 40 skolor påverkas av utbyggnaden till Nacka och söderort. Det vi kommer fram till i rapporten är värdefull information för den fortsatta planeringen, berättar Åsa Lindgren på konsultbolaget Sweco, som håller i arbetet.

Barnen vill ha en trygg tunnelbana
Under vintern har några hundra barn på för-, grund- och gymnasieskolor träffat projektet, ute på sina skolor. Under besöken får barnen bland annat rita sina skolvägar, visa var de ofta vistas i närområdet och diskutera projektet. Något som engagerar barnen särskilt är hisslösningarna vid stationerna Sofia och Gullmarsplan. Vissa barn tycker hissarna verkar obehagliga, andra är nyfikna på hur stora hissarna blir och hur snabbt de kommer att gå.

- Vuxna fokuserar mer på att det ska gå fort och vara smidigt, menar Åsa Lindgren. Tidsaspekten är inte lika tydlig hos barn och unga. Barn pratar mycket om tryggheten på den färdiga tunnelbanan.

Ett område med särskilt mycket barn är Järla med sina många skolor för barn i alla åldrar. Många reser till Nacka musikklasser och Nacka gymnasium från hela storstockholm. I Järla har projektet besökt två skolor och träffat barn som går i sexan och sjuan.

- Det som var väldigt tydligt i Järla var att barnen tänker på Slussen som den tunnelbanestation de oftast passerar idag, berättar Åsa Lindgren. De uppfattar Slussen som läskig, smutsig och risig. Det absolut viktigaste för dem är att nya tunnelbanan blir ren och fräsch. När det gäller byggtiden känner de oro för transporter och lastbilar och funderar över hur de ska komma förbi byggarbetsplatsen. Det är viktigt att se till att gång- och cykelmöjligheterna prioriteras under byggtiden.

Åsa Lindgren på besök i Eklidens skola, Järla.


Åsa Lindgren på besök i Eklidens skola, Järla.

Det är inte bara barn i närområdet som påverkas av tunnelbanans utbyggnad. Många små barn reser själva med kollektivtrafiken i stockholmsområdet, redan från 8-årsåldern. Att små barn reser själva ger speciella förutsättningar, till exempel hur man ska orientera sig på en tunnelbanestation. Informationen måste vara lättläst och lättförståelig. 

Ingen skola har tackat nej
Det är också viktigt att göra bygget så säkert som möjligt, särskilt vid platser där många barn passerar. När tunnelbanan är igång är trygghet och tillgänglighet extra viktiga för barnen. 
Vid urvalet av skolor som besöks har projektet prioriterat dem som ligger närmast utbyggnaden och att hela åldersspannet 3-18-åringar representeras i undersökningen. Intresset har varit stort.
- Det finns ett stort engagemang och intresse från skolorna. Ingen skola har tackat nej, det är självklart att barnen ska få vara med och påverka, konstaterar Åsa Lindgren.

Resultatet av undersökningen presenteras som en del av den sociala konsekvensanalysen till granskningen av järnvägsplanen under 2017.

Det viktigaste med nya tunnelbanan, tycker barnen i Järla.


Årskurs 6 i Järla skola beskriver det vitkigaste med nya tunnelbanan med tre ord. De vanligaste orden återges större i illustrationen.

2019-01-29