Skip to main content

Mindre buller i Hagastaden från nu

Nu kan stora lastbilar vända i arbetstunneln i Hagastaden.
Lastningen av bergmassor sker från och med nu inne i arbetstunneln i Hagastaden. Det minskar bullret för de som bor intill.

Hittills har utsprängda bergmassor behövt lastas om ovan jord, vilket låtit en del. 

-  Tidigare hade vi inte plats i tunneln. Det varväldigt dåligt berg och mycket vatten så vi var tvungna att göra tunneln smal i början. Det fanns inte plats för både lastbilar och lastmaskin. Nu är vi djupare ner och i bättre berg och då kan vi göra det här utrymmet, säger Johnny Kåhre, byggledare berg. 

Vändplatsen ligger 136 meter in i tunneln och är 14 gånger 15 meter stor.  

- Så nu tränger det inte ut så mycket ljud. De omkringboende hör ingenting från lastningen. Som alltid kontrollerar vi nivåerna av luftburet buller och stomljud hela tiden och gör det vi kan för att hålla nere ljuden, säger Johnny Kåhre.

2021-03-19