Skip to main content

Mindre klimatpåverkan när färre lastbilar behövs

Lastbil och karta
Från och med idag, onsdag 1 september, får tyngre fordon köra i Sundstabacken.

Stockholms stad har beslutat att tillfälligt tillåta tyngre och längre fordon att köra på vägen från arbetstunneln i Sundstabacken vid Gullmarsplan. Vägen är nu en så kallad BK1-väg. Det innebär att det blir färre transporter, men med större lastbilar. 

Det är jättebra att vi har fått det här beslutet. På den här vägen kör vi ut alla våra bergmassor från bygget av de nya tunnlarna och det nya plattsformsrummet här vid Gullmarsplan och nu blir det betydligt färre lastbilstransporter. Det är bra för både de som bor här och för klimatet, säger Angelica Rosenlund, biträdande projektledare på nya tunnelbanan. 

Att bergmassorna kan lastas på större fordon innebär 57 procent färre lastbilstransporter. Det minskar även klimatpåverkan från transporterna rejält, med 51 procent. 

Tillståndet för tyngre trafik gäller till 2026. Då ska allt berg vara utsprängt och en hel del tekniska installationer i stor skala har körts ner via tunneln. Efter det klassas vägen om igen och det blir åter förbjudet att köra med tyngre fordon. 

– Och skulle det vara så att det uppstår skador på vägen på grund av våra transporter så tar vi ansvar för att fixa det, säger Angelica Rosenlund. 

2021-09-01