Skip to main content

Mycket händer under Södermalm

Tunnlar byggs under Södermalm för både tunnelbana, elnät och bussar.
Tunnlar byggs under Södermalm för att rymma både tunnelbana, ett nytt elnät och bussar. Allt märks på sitt sätt.

Publicerad 2020-09-30

Nya tunnelbanan bygger spår under Saltsjön från Kungsträdgården och en arbetstunnel från Londonviadukten till den nya stationen Sofia. 
Intill bygger Stockholms stad om Slussen och bygger en ny bussterminal i Katarinaberget. Projektet omfattar nya trafiklösningar, nya byggnader och den nya bron mellan Södermalm och Gamla stan. Bussterminalen ska ge utrymme för all trafik till och från Nacka och Värmdö. 

Kontakt
Hemsida: https://vaxer.stockholm/slussen
E-post: slussen@stockholm.se
Telefon 08 - 508 264 16 (Svarar på frågor vardagar 9-16)

Svenska kraftnät bygger också en 13 kilometer lång tunnel för stamnätskablar från Danderyd till Hammarby sjöstad. Det är ett av ett femtiotal projekt som ska säkra Stockholms elförsörjning. Tunneln får sex ventilationsschakt, varav ett placeras vid Stadsgårdsleden.

Kontakt  
Hemsida www.svk.se/anneberg-skanstull 
Projektets störningsjour telefon 010-475 81 50 
Avisering inför sprängning www.ncvib.com/sprangningsinformation 
Epost: anneberg@svk.se 
Facebook @annebergskanstull 

2020-09-30