Skip to main content

Nacka och söderorts järnvägsplan visas upp

Planeringsarbetet för utbyggnaden till Nacka och söderort har pågått sedan 2014. Nu närmar sig slutet av planprocessen. 

Publicerad: 2018-02-02

Den 31 januari till den 1 mars finns järnvägsplanen utställd för granskning. Den beskriver vad och var det ska byggas och vilken påverkan nya tunnelbanan har på miljön.


– Nu går vi verkligen från ett skede till nästa! Vi är klara med vår järnvägsplan och ska visa upp vad det är vi planerar att bygga. Det här är något vi har jobbat hårt för i flera år och jag är både nöjd och stolt, säger Martin Hellgren, avdelningschef för utbyggnaden till Nacka och söderort.

Fyra stora samråd
Under fyra stora samråd har fastighetsägare, verksamheter och allmänhet kunnat lämna synpunkter på planerna. Alla synpunkter har blivit bemötta och sammanställda i samrådsredogörelser.

– Totalt har vi fått in över 3 500 synpunkter. Den här dialogen har varit en viktig del av planeringsarbetet, säger Martin Hellgren.
Under granskningsperioden kan de som är berörda av järnvägsplanen lämna skriftliga synpunkter. Efter eventuella anpassningar skickas planen först till länsstyrelsen och sen till Trafikverket för fastställelse. Först när järnvägsplanen är fastställd kan de stora tunnelarbetena börja.  

Här ställer vi ut järnvägsplanen
• Nacka stadshus, Granitvägen 15 Nacka
• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 Stockholm
• Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Norra Stationsgatan 69, Stockholm


31 januari till 1 mars 2018 finns tryckta handlingar på ovanstående platser. Du hittar järnvägsplanen i digital form på vår webbplats.

Synpunkter på järnvägsplanen
Ska lämnas skriftligt med namn och adress. Du kan lämna dina synpunkter senast 1 mars genom att skicka e-post till registrator.fut@sll.se eller skriva ett brev till Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm. Märk kuvertet ”Granskning Tunnelbana till Nacka och söderort”. Frågor besvaras av planhandläggare Ulrika Bernström på telefon 08-737 25 00

 

2019-02-04