Skip to main content

Nacka stad – från förort till stadskärna

Strukturplan Nacka
Staden som växer fram i Nacka längs med den nya tunnelbanan sträcker sig från Hammarby sjöstad till Saltsjöbadsleden. År 2030 när tunnelbanan har rullat i några år ska det finnas 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i Nacka stad. En tät och levande stadsdel där tunnelbanan är en viktig del av planen. 

Nu har strukturplanen i Nacka uppdaterats med en helt ny trafiklösning för centrala Nacka och en viss ökning av antalet bostäder. Sven Andersson är översiktsplanerare i Nacka kommun och ansvarar för att ta fram och uppdatera strukturplanen.

- Det är en övergripande plan för västra Sicklaön som ska visa inriktningen i stadsbyggandet och vara vägledande för kommande detaljplaner, förklarar han. 

Kollektivtrafiken viktig

I strukturplanen har det varit viktigt med tre tunnelbanestationer i Nacka, goda omstigningsmöjligheter till Saltsjöbanan och Tvärbanan i Sickla och en bra bussterminal i anslutning till tunnelbanestationen i centrala Nacka. Tunnelbanan är en förutsättning för den mycket omfattande bostadsutbyggnaden, men det är inte bara bostäder och tunnelbana som ska planeras och byggas: 

- Den största utmaningen är att få alla pusselbitar på plats i genomförandeplaneringen. På 15 år i Nacka ska det byggas 14000 bostäder, en tunnelbana med tre stationer, två nya trafikplatser, en upphöjning av Saltsjöbanan, flera skolor och ett stort antal förskolor, säger Sven Andersson.

Befintliga idrottsanläggningar ska rivas och nya ska byggas. Lokalgator, vatten och avlopp och elförsörjning ska byggas ut. Dessutom har vi ett stort antal intressenter i form av fastighetsägare, exploatörer samt regionala och statliga organ. Allt ska fungera och måste samordnas.

Många nya Nackabor

Under de här 15 åren kommer Nacka också att växa med 45 000 nya invånare i kommunen, varav cirka 30 000 i Nacka stad, Allt detta kommer att förändra Nacka. 

- Jag är mest nöjd över att planen ger oss möjlighet att förvandla västra Sicklaön från förort till Nackas stadskärna, avslutar Sven Andersson.

2019-01-29