Skip to main content

Närkontakt mellan Förbifarten och ny tunnelbana

Förbifartens och nya tunnelbanans tunnlar korsar varandra med fem meters marginal väster om Akalla.
Strax väster om Akalla korsar två av Stockholms stora infrastrukturprojekt varandra. Nya tunnelbanan till Barkarby ska sprängas fram fem meter under tunnlarna för E4 Förbifart Stockholm.

Publicerad 2020-12-04

Att man behöver anpassa sig till andra anläggningar under marken eller till bebyggelse är vanligt när man bygger i Stockholm. Då är det viktigt med god dialog och tidigt samarbete.

Redan när Förbifartens tunnlar vid Akalla sprängdes ut anpassade Trafikverket arbetet till den kommande tunnelbanan: 
- Vi har haft en bra dialog hela vägen, och Trafikverket sprängde botten i tunnlarna väldigt försiktigt på just den här sträckan, för att berget ska vara så intakt som möjligt. Vi kommer också att spränga försiktigt just här. Både för att inte skada berget, men också för att inte ens riskera att skada något i Förbifartens tunnel, säger nya tunnelbanans projekteringsledare Martin Brantberger. 

Det innebär kortare salvor som tar tunneln framåt kortare bitar i taget.  
- Och vi spränger inte ut hela tunnelns volym. I delar av taket använder vi en metod som kallas bergspräckning, som görs utan sprängmedel, vilket skadar berget mindre. 

 

Många hänsyn att ta 
Avståndet mellan Förbifarten och Blå linje till Barkarby, den så kallade bergtäckningen, är som minst fem meter, men det tillräckligt, enligt Martin Brantberger. 
- Vi skulle kunna gå närmare också. Det man får göra då är att förstärka berget mer eller ersätta berget med betong helt och hållet.  

Att Blå linje inte går djupare under Förbifarten beror på att man ska ansluta till Akalla station 500 meter bort. 
- Vi kan inte ha för branta tunnlar, så det här är så djupt vi kan gå just här. 

Sprängningar så här nära en tunnel där det pågår inredningsarbeten just nu gör att det också finns  arbetsmiljöaspekter att ta hänsyn till.  
- De som arbetar i Förbifarten påverkas om vi spränger i berget nära dem. Vibrationerna kan få föremål att ramla i marken och det kan vara farligt om någon befinner sig på till exempel en stege och är oförberedd. Så just när vi går som närmast har vi fasta sprängtider och bra kommunikation mellan oss.

2020-12-04