Skip to main content

Naturspår och trädskydd för hållbart bygge

Region Stockholm kommer att etablera ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken i Solna under bygget av nya tunnelbanan. Då behövs extra hänsyn tas till omgivningen.  

Publicerad 2020-11-19

För att arbetsområdet i Vasalundsparken ska påverka omgivningen så lite som möjligt har regionen tagit hjälp av Solna stads stadsträdgårdsmästare, en arborist och en ekolog. Tillsammans har man tittat på utformningen av arbetsområdet och hur man kan gå till väga för att spara de träd som anses mest värdefulla.  

– Vi har identifierat ett antal skyddsvärda ekar som vi absolut vill spara och som vi ska se till att de blir kvar. Därför har vi till exempel anpassat stängslet, så att vi går runt en stor ek som finns i mitten av parken. Vissa träd behöver vi ta ned, och då har vi kommit överens med Solna stad om att de ska ersättas med nya träd när arbetet är färdigt, säger Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.  
 

Ritning som visar hur arbetsområdet anpassats för att spara en gammal ek. 

Region Stockholm har även ett samarbete med Solna Naturskola som ska utforma ett naturspår intill arbetsområdet.  

– Vi kommer att ta fram ett naturspår tillsammans med Solna Naturskola för att locka stora och små att utnyttja parken även under byggtiden. Våra plank kommer fungera som informationstavlor där man kan lära sig om djur och natur som finns i området. Vi vet att det finns många förskolor och skolor i närheten som vi hoppas ska kunna få glädje av det här, säger Cornelia Stüffe Park, handläggare omgivningspåverkan på nya tunnelbanan.  

Cornelia Stüffe Park

Den nya linjen från Odenplan till Arenastaden får tre nya stationer och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Slutstationen Arenastaden får två uppgångar, där den norra placeras vid Dalvägen intill Vasalundsparken och delar av parken kommer att vara ett byggområde under byggtiden.   

– Den här platsen har valts eftersom det är det optimala läget för arbetstunneln som behövs för att kunna bygga station Arenastaden. Med hjälp av tunneln kan vi transportera ned den personal och de maskiner vi behöver, och köra upp det berg som vi spränger ut under bygget av den nya tunnelbanan. Vi är väl medvetna om att det blir ett intrång och ett avbräck för de boende i området. Men vi ska självklart återställa parken så att den får tillbaka de kvalitéer som den har i dagsläget, avslutar Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.  

När tunnelbanan är färdigbyggd kommer arbetstunneln att fungera som servicetunnel, och mynningen har placerats med beaktande av områdets karaktär. Upphandling av entreprenörer pågår nu och byggstart är planerad till 2021.  

Klicka här för att läsa mer om arbetet med nya tunnelbanan till Arenastaden

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet

2020-11-19