Skip to main content

Nu börjar första förhandlingen

Barkarbystaden
För att kunna börja bygga tunnelbanan behövs ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. I nästa vecka börjar den första förhandlingen i det första målet – om tunnelbanan till Barkarby.

Tisdag 26 september börjar huvudförhandlingen, med tre förhandlingsdagar första veckan och två dagar veckan efter.

– Vi kommer att presentera utbyggnaden till Barkarby för domstolen ur alla tänkbara vinklar, med fokus på grundvatten, miljö och störningar under byggtiden, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

Även de som kommer att beröras av utbyggnaden – sakägare – har möjlighet att delta under domstolsförhandlingen.

Domstolen kommer sedan att sätta villkor för hur mycket arbetena med nya tunnelbanan får störa. I ansökan finns det förslag på villkor som i första hand baserar sig på Naturvårdsverkets riktlinjer för byggbuller. Men det går inte att bygga tunnelbana utan att överskrida dem.

– Vi vill ha möjlighet att störa mer ovan jord på vardagar klockan 7 till 19 och under jord – alltså med borrningar och sprängningar – på vardagar klockan 7 till 22, säger Kalle Persson, samordnare för alla nya tunnelbanans miljödomsansökningar.

– Men även om vi får rätt att utföra störande arbeten de här tiderna, så har vi fortfarande ett ansvar för att vardagslivet ska fungera. Det kan innebära allt från att vi bekostar nya rutor som stänger ute ljud bättre till att i en del fall erbjuda ett annat boende en tid, fortsätter Kalle Persson.

Kalle Persson är ansvarig för alla den nya tunnelbanans miljödomsansökningar och det är inte första gången som han är med och presenterar stora projekt för mark- och miljödomstolen.

– Jag har hanterat frågan för bland annat Citybanan och Slussen, så viss erfarenhet kan jag bidra med. Sen är alla projekt olika så det blir ändå många frågor som är nya. Bara mellan tunnelbaneprojekten finns många olikheter. Att spränga tunnel i stadsmiljö eller på ett obebott fält innebär helt olika utmaningar.

Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen för Gula linjen, tunnelbana till Arenastaden, är planerad till februari nästa år. 

2019-01-29