<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Nu börjar tunnelsprängningarna i Järla

Arbete i Järla
Från slutet av juli går arbetet i Järla in i en ny fas. Nu börjar själva arbetet med att borra och spränga ut arbetstunneln.

Publicerad 2020-07-17

Hela våren har det pågått sprängningar i Järla, men det har varit förberedande ovanjordssprängningar. Nu har man kommit så långt att arbetet med själva tunneln kan börja. Den nya fasen inleds den 23 juli och sprängningarna startar den 27 juli. 

 Allt eftersom vi kommer längre in i tunneln kommer borrningar och sprängningar att bli mer påtagliga än tidigare i Järla, säger Gunilla Wesström, projektchef Blå linje till Nacka.

En tunnelsalva kan vara upp till 6 sekunder lång och det kan vibrera ganska kraftigt under den tiden.

 Det kan upplevas som obehagligt när det bullrar och skakar men det är helt normalt när man spränger ut berg. Vi kontrollerar hur mycket det vibrerar och anpassar sprängningarna efter näraliggande byggnader, förklarar Gunilla Wesström.

Fasta sprängtider och fortsatta avstängningar
Precis som tidigare kommer sprängningarna att kunna ske på fasta tider, måndag-fredag kl. 10.20, 12.20 och 14.20, med eventuell reservtid kl. 19:00 för särskilda omständigheter. Vilka dagar det sprängs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. I samband med varje sprängning stoppas trafik på Värmdövägen och anslutande vägar. Efter sommaren fortsätter sprängningarna längre in i berget och vi kommer inte att ha fasta sprängtider och avstängningar utanför arbetsområdet.

Signal inför varje sprängning
I samband med varje sprängning hörs en varningssignal:
Före sprängning: Flera korta signaler - - - - - -
Efter sprängning: En lång signal ______

Sprängsignalerna är varningssignaler som innebär att man ska hålla sig undan och inte försöka ta sig nära för att titta på sprängningarna. Sprängningar för Blå linje till Nacka pågår även vid Skvaltan. Här kan du läsa mer om tunnelbanans arbeten i Nacka.

2020-07-17