Skip to main content

Nu finns allt nytt med

Filmen om nya tunnelbanan finns nu i en ny version. Till exempel är den nytillkomna stationen Hagalund i Solna med.

På tre minuter får du reda på det mesta om den största kollektivtrafiksatsningen som gjorts i Stockholms län på många år.

Första versionen av filmen fick mer än 300 000 visningar på vår Youtube-kanal, men sen dess har en del förändrats. Till den nya stationen Hagalund hör även fler bostäder. Totalt blir det nu 82 000 istället för 78 000.

Filmen finns även i en engelsk version.

Vill du veta ännu mer? På Youtube-kanalen finns även filmer som visar mer exakt var stationerna ska ligga och hur de kan se ut, liksom filmer om hur vi bygger. 

 

2019-01-29